Picture

Карьера в OTP Bank

Узнайте больше о вакансиях в OTP Bank. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

Вакансии

Мы - молодая и динамичная команда, профессиональная, ориентированная на клиента и результат. Мы стремимся предложить вам профессиональные задачи, дружелюбную рабочую атмосферу, возможности для развития и условия для ведения здорового образа жизни.

Лучшему кандидату мы предлагаем дополнительные льготы по заработной плате:

- Опыт международной группы;
- Интранет-портал со специализированной информацией и богатым каталогом курсов повышения квалификации;
- Приобретение продуктов Банка на льготных условиях;
- Дополнительное медицинское страхование;
- Талоны на питание;
- Финансовые льготы в виде бонусов к отпуску, коллективных и индивидуальных премий.

Улучшайте свою карьеру с OTP Bank!

Мы приглашаем вас направить свое резюме по адресу recrutare@otpbank.md, указав должность, на которую вы претендуете.
Если вы не нашли вакансию по вашей специальности, отправьте нам свое резюме, и, в зависимости от наличия свободных мест на требуемые позиции в новых проектах, мы свяжемся с вами. Мы с нетерпением ждем встречи с вами и совместной работы!

Работа в сфере бизнеса

Consilier Suport Clienți (call-center), Centrul de Contact Multimedia

Ce ai de făcut:

 • Receptionarea si tratarea (pina la solutionarea definitiva) a solicitarilor primite de la clientii existenti si/sau potentiali ai Bancii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie, email, sms, IVR, eMobias.md etc.);
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 • Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 • Participă la vînzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de intîlniri de vînzare pentru clienţii existenţi şi potenţiali, interesaţi de produsele bancare, la Sucursala sau redirectionare la Secția Vânzări la Distanță;
 • Apelarea clientilor in cadrul campaniilor de telemarketing si/sau a sondajelor de calitate.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu de comunicare;
 • Abilităţi excelente de operare PC.

 

Particularităţile postului:

 • Munca în ture de zi/ noapte/ weekend/ sarbatori, turele de sărbători se achită conform tarifului special.

 

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Dealer Operațiuni Monetare, Departamentul Tranzactii Bancare Globale

Misiune post: Efectuarea operațiunilor pe piața interbancară internă și externă. Efectuarea operațiunilor pe piața valorilor mobiliare. Raportarea externă către BNM, CNPF și internă către conducerea și subdiviziunile Băncii.

Ce ai de făcut:

 • Atragerea și plasarea resurselor pe piața interbancară locală și externă;
 • Efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare de stat și corporative;
 • Raportarea către Banca Naţională a Moldovei privind operațiunile efectuate pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare de stat;
 • Raportarea către Comisia Națională a Pieței Financiare privind activitatea băncii pe piața valorilor mobiliare corporative;
 • În comunicarea cu clienții băncii să utilizeze exclusiv canale de comunicare permise de DNI în vigoare
 • Raportarea internă către conducerea și subdiviziunile Băncii privind operațiunile efectuate;
 • Elaborarea procedurilor interne ale secției, ce țin de efectuarea operațiunilor pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare;
 • Contribuirea la pregătirea rapoartelor și realizarea proiectelor în domeniul operațiunilor FOREX;
 • La indicația șefului subdiviziunii va exercita în aceasi unitate unele atribuții de muncă ale unui salariat temporar absent.


Vom aprecia să ai:

 • Studii economice superioare;
 • Experienţa în domeniul bancar min. 2 ani;
 • Cunoaşterea Platformei Unice de Tranzacționare și terminalului Bloomberg, Platformei DCU va fi un avantaj;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor BNM și Ministerului Finanțelor al Moldovei privind activitatea pe piața interbancară și pe piața valorilor mobiliare de stat;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor CNPF privind activitatea pe piața valorilor mobiliare corporative (deținerea Certificatului de calificare a specialistului în domeniul valorilor mobiliare va fi un avantaj);
 • Posedarea liberă a limbilor română, rusă şi engleză;
 • Cunoştinţe ale MS Office la nivelul utilizatorului avansat.

 

 •  

Работа в службе поддержки

Expert Comunicare Instituțională, Echipa Brand Angajator și Comunicare Instituțională

Ce ai de făcut?

 • Scrie, redactează și traduce comunicate interne, alte publicații interne;Elaborează și implementează campanii de informare;
 • Acordă suport în promovarea brand-ului de angajator, prin crearea campaniilor de comunicare și promovare;
 • Elaborează și implementează strategia de comunicare internă a instituției, în vederea îmbunătățirii și consolidării imaginii de Brand Angajator atât pe plan intern, cât și extern;
 • Creează documente și materiale informative (de exemplu, broșuri, ghiduri, video, audio, etc.) pentru a consolida imaginea Băncii în fața publicului țintă și transpunerea strategiei instituționale în comunicarea internă și externă;
 • Participă la crearea și actualizarea producției materialelor promoționale și informaționale cu sigla băncii;
 • Colaborează cu furnizorii de servicii publicitare, agenții de creație;
 • Participă la sesiunile de formare pe subiecte ce țin de comunicare internă;
 • Elaborează materiale pentru a fi plasate pe platforma internă a Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență minimă de 3 ani cu responsabilități similare acestui post în cadrul unei instituții bancare;
 • Experiență în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de comunicare, inclusiv în vederea sporirii vizibilității unei instituții;
 • Abilităţi de comunicare scrisă şi orală;
 • Capacităţi de organizare şi planificare;
 • Abilităţi de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și termeni restrânși;
 • Atitudine proactivă și orientată spre îndeplinirea obiectivelor;
 • Spirit creativ și curios de a învăța lucruri noi;
 • Abilități de comunicare și colaborare transversală.

 

Manager produse Digitale Departamentul Produse Digitale

Ce ai de făcut?

 • Vei contribui la generarea de strategii și viziuni pe termen lung pentru a crea cele mai bune produse digitale;
 • Vei defini nevoia de business pentru sistemele automatizate de deservire la distanta, pregătirea specificațiilor business, în colaborare cu unitățile competente ale băncii (Managerii de Produse din cadrul diviziilor comerciale) și înaintarea acestora pentru dezvoltare, asigurând înțelegerea coerenta a acestora de către echipele relevante (interne si externe);
 • Vei gestiona, conduce cercetări (User research) și studii de evaluare a utilizării a produselor digitale, pentru a propune viziunea și planul de dezvoltare pe termen scurt si mediu;
 • Vei elabora scenarii de dezvoltare, prioritiza descrierea cerințelor și vei asigura implementarea acestora conform strategiei Vei acționa în parteneriat cu echipele IT, Business si furnizori externi pentru definirea planului si perimetrului de dezvoltare a produselor digitale, asigurând livrarea produsului in timp conform așteptărilor;
 • Vei planifica și prioritiza dezvoltarea produselor si funcționalităților aferente produselor digitale (Product backlog maintainance);
 • Vei asigura testarea și verificarea noilor produse și servicii digitale, precum și modificarea produselor și serviciilor digitale existente;
 • Vei monitoriza si evalua performanța produselor digitale întru facilitarea îmbunătățirilor continue in iterații;
 • Vei crea materiale profesionale pentru instruire privind serviciile electronice și, acolo unde este necesar, vei acorda suport profesional pentru desfășurarea formărilor;
 • Vei elabora și actualiza actele normative interne referitoare la produsele digitale;
 • Vei acționa ca si Ambasador a produselor digitale, atât pe intern cit și pe extern, distribuind cunoștințele și oferind consultanță.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau administrării afacerilor, marketing, business și/sau domenii conexe;
 • Experiență de min. 1 ani în domeniul financiar-bancar;
 • Abilități de comunicare atât cu echipele Business cât și tehnice;
 • Pasiune pentru dezvoltarea celor mai bune produse digitale pentru satisfacerea nevoii clienților;
 • Abilitați analitice, de prioritizare si negociere;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea produselor / serviciile bancare, în special celor oferite prin canalele de deservire la distanță, dar și a proceselor de lucru cu clienții;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbii română, rusă, engleza.

 

Specialist Senior Emitere Carduri, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Asigurarea serviciilor de asistență a unității referitor la activitatea de emitere/gestiune a cardurilor OTP S.A.;
 • Realizarea activităţilor de back-office specifice emiterii/gestiunii cardurilor;
 • Raportarea și analiza indicatorilor activității subdiviziunii.

Vom aprecia să ai:

 • Procesarea fișierelor de gestiune convenții (F1, F2);
 • Analizarea și rezolvarea solicitărilor din Jira: Memo, Derogări privind cardurile de credit/debit si proiectele salariale, micșorarea limitelor de credit și overdraft, închiderea limitei overdraft;
 • Gestionarea produselor de card prin prisma funcționalităților tehnice ale aplicațiilor aferente;
 • Monitorizarea stocului de carduri si consumabilelor, plasarea comenzilor, gestiunea relații cu furnizori externi;
 • Realizarea activitatilor de proiect conform planului de implementare;
 • Analiza fluxului intern aferent produselor de card prin prisma respectării prevederilor actelor normative interne și legislației în vigoare, precum și oferirea soluțiilor de îmbunătățire;
 • Asistenţa unităţi: Soluţionare apeluri telefonice, corespondenta cu unităţile MBOTP, solicitare si transmitere informaţii, preluare solicitări unităţi, analiza, întocmire fise de asistență;
 • Elaborarea proiectelor cerintelor tehnice şi a documentaţiei normative interne ce ţin de domeniul carduri;
 • Raportarea la nivel extern: BNM, MasterCard/VSIA, OTP.

Responsabil afaceri corporative senior, Departamentul Guvernanță Corporativă

Ce ai de făcut?

 • Suport în buna organizare a procesului guvernanță corporativă în conformitate cu legislația și normele interne ale Băncii;
 • Gestionarea relațiilor cu acționarul majoritar al Băncii, membrii Consiliului Băncii;
 • Asigură organizarea ședințelor corporative, inclusiv exercită controlul asupra desfășurării AGA, ședințelor Consiliului Băncii, comitetelor raportoare Consiliului Băncii, organului executiv, pregătirii materialelor, precum și exercitarea activității de secretariat a acestor organe, inclusiv completarea Registrelor aferente subiectelor și deciziilor;
 • Asigură traducerea, proceselor verbale a ședințelor AGA, CB, şi comitetelor raportoare Consiliului Băncii, precum şi alte documente ce conțin secretul comercial la indicația conducerii Băncii a documentelor corespunzătoare ordinii de zi, din limba engleză în limba română şi viceversa;
 • Monitorizare executării deciziilor organelor de conducere a Băncii (Consiliului Băncii/Comitetul Executiv);
 • Asigurarea pregătirea proiectelor evaluării colective și individuale a membrilor CB, COMEX, evaluării individuale a persoanelor cu funcții cheie (inclusiv candidaților la aceste funcții), ținând cont de cerințele BNM și standardele EBA) pentru prezentarea spre validare și aprobare la Comitetul de Numire si Consiliului Băncii;
 • Asigură perfectarea dosarelor Membrilor Consiliului Băncii, organului executiv, precum și persoanelor cheie la Banca Naţională a Moldovei;
 • Asigură efectuarea  actelor necesare pentru înregistrarea emisiunilor suplimentare de acțiuni/obligațiuni ale băncii;
 • Examinarea proiectelor documentelor normative interne ale Băncii în prisma domeniului guvernanței corporative în corespundere cu legislația în vigoare și standardele OTP.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare juridice și/sau economice;
 • Cunoașterea legislației privind activitatea băncilor, societățile pe acțiuni, Regulamentului BNM privind cadrul de administrare, precum şi ale actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea corporativă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă;
 • Cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Office;
 • Abilități de exprimare avansată în formă scrisă (română şi engleză), capacități de perfectării de secretariat.

 

 

Manager Secția Animare si Monitorizare Vânzări Departamentul Retail Management și Monitorizare

Ce ai de făcut?

 • Asigură înaintarea dosarelor de credit la Comitetele de aprobare corespunzătoare;
 • Monitorizează procesul de votare a dosarelor de credit;
 • Perfectează procesele verbale a dosarelor de credit;
 • Îmbunătăţeşte continuu performanţa proceselor sale, inclusiv acordă prioritate satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • Gestionează sistemul aplicat de competențe.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea limbilor: română, engleze şi rusă;
 • Cunoştinţe avansate în sistemele şi aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point);
 • Operativitate, responsabilitate, Pro activitate, organizare.

 

Business Analyst, Departamentul Proiecte și Organizare

Ce ai de făcut?

 • Efectuează analiza cerințelor business elaborate de către subdiviziunile băncii în vederea definirii specificaţiilor funcționale pentru construirea efecientă a sistemelor informatice, inclusiv identificarea cerințelor prin întâlniri cu subidiviziunile solicitante, precum și în baza analizei documentației legislative și tehnice specifice domeniului financiar - bancar;
 • Contribuie la detalierea cerințelor business și redactarea acestora împreună cu echipa de dezvoltatori în vederea validării specificațiilor funcțional-tehnice;
 • Identifică și propune soluții alternative pentru optimizarea proceselor de business și a proiectelor;
 • Asigură coordonarea și gestiunea echipei responsabile pe perioada efectuării testelor funcționale a noilor dezvoltări;
 • Asigură monitorizarea procesului de realizare a tuturor livrabilelor tehnice aferente unei dezvoltări;
 • Asigură până la finalizarea proiectului urmărirea post implementăre a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție în scopul rezolvării eventualelor disfuncționalități.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnologii informaționale;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul bancar;
 • Cunoștințe avansate privind reglmentările legislative aferente proceselor bancare;
 • Experienţă în domeniul proiectelor, și în special în proiecte ce presupun implimentare/ajustare procese business în sisteme informatice, va reprezinta un avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză.

 

Șef Direcție, Direcția Emitere și Relații Sisteme de Plăți, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Realizarea sarcinilor aferente funcțiilor Direcției cu implicarea directă în activitate şi în efectuarea acțiunilor ce ţin de domeniul emitere carduri, elaborare produse noi, revizuire politica tarifară aferentă, dezvoltare relații sisteme de plăți, etc.
 • Pregăteşte propuneri de dezvoltare a afacerii băncii în domeniul emiterii cardurilor, cum ar fi: proiectare, dezvoltare şi eficientizare a activităţii Băncii în domeniul emitere, testare și lansare de produse și servicii asociate;
 • În strânsă cooperare cu subdiviziunile responsabile asigură alinierea activității direcției la strategia Băncii;
 • Înaintează în modul stabilit propuneri de proiecte menite să contribuie la fortificarea poziției Băncii pe perimetrul emiterii cardurilor, cu scopul alinierii la tendinţele pieţei locale şi internaţionale, cât şi mărirea competitivităţii băncii în domeniul cardurilor bancare;
 • Monitorizează, coordonează și verifică în modul stabilit activitățile și serviciile externalizate din domeniul de gestiune;
 • Conlucrează activ cu partenerii externi ai bancii pe domeniul de responsabilitate;
 • Elaborează sarcini tehnice ce țin de implementarea și respectarea reglementărilor stabilite în domeniul cardurilor bancare, dezvoltarea și optimizarea proceselor.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţa în domeniul de competență de cel puțin 5 ani;
 • Experiență în poziții similare de cel puțin 1 ani;
 • Cunoaşterea particularităţilor operaţiunilor derulate în domeniul emitere carduri;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse și engleze;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de competență;
 • Cunoașterea aplicațiilor informatice Core Banking și Card Processing la un nivel înalt;
 • Studii superioare economice/financiare/tehnice.

 

Manager Produse Digitale, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut?

 • Gestionarea produselor / serviciilor digitale din gama retail prin prisma funcționalităților tehnice, precum și a performanței indicatorilor financiari;
 • Elaborarea și dezvoltarea ofertei aferente produselor și serviciilor digitale raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
 • Analiza pieței și a principalilor competitori, în contextul acțiunilor de marketing şi a campaniilor promoționale planificate spre lansare pentru produsele digitale din segmentul retail;
 • Elaborarea și implementarea măsurilor de majorare a gradului de utilizare a produsului / serviciului digital deținut de clientul persoană fizică, precum și de creștere a fidelității clientului față de produsele Băncii;
 • Revizuirea periodică și analiza posibilității de revizuire a prețurilor aferente produselor și serviciilor digitale;
 • Elaborarea fluxurilor de vânzare a produselor bancare prin serviciile de deservire la distanță;
 • Implicarea în realizarea proiectelor ce ține de produse/canale digitale, inclusiv implementarea soluțiilor de tehnice: de la descrierea cerinței tehnice până la testarea procesului în sine și evaluarea lui;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic/tehnic (profil real);
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar;
 • Experiență în domeniul serviciilor digitale va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice;
 • Cunoștințe avansate în MS EXCEL, Power BI;
 • Abilități de prezentare a proiectelor/proceselor într-o maniera atractivă;
 • Abilităţi de programare vor constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

 

Manager Produse Digitale, Departamentul Produse Digitale

Ce ai de făcut?

 • Vei contribui la generarea de strategii și viziuni pe termen lung pentru a crea cele mai bune produse digitale;
 • Vei defini nevoia de business pentru sistemele automatizate de deservire la distanta, pregătirea specificațiilor business, în colaborare cu unitățile competente ale băncii (Managerii de Produse din cadrul diviziilor comerciale) și înaintarea acestora pentru dezvoltare, asigurând înțelegerea coerenta a acestora de către echipele relevante (interne si externe);
 • Vei gestiona, conduce cercetări (User research) și studii de evaluare a utilizării a produselor digitale, pentru a propune viziunea și planul de dezvoltare pe termen scurt si mediu;
 • Vei elabora scenarii de dezvoltare, prioritiza descrierea cerințelor și vei asigura implementarea acestora conform strategiei Vei acționa în parteneriat cu echipele IT, Business si furnizori externi pentru definirea planului si perimetrului de dezvoltare a produselor digitale, asigurând livrarea produsului in timp conform așteptărilor;
 • Vei planifica și prioritiza dezvoltarea produselor si funcționalităților aferente produselor digitale (Product backlog maintainance);
 • Vei asigura testarea și verificarea noilor produse și servicii digitale, precum și modificarea produselor și serviciilor digitale existente;
 • Vei monitoriza si evalua performanța produselor digitale întru facilitarea îmbunătățirilor continue in iterații;
 • Vei crea materiale profesionale pentru instruire privind serviciile electronice și, acolo unde este necesar, vei acorda suport profesional pentru desfășurarea formărilor;
 • Vei elabora și actualiza actele normative interne referitoare la produsele digitale;
 • Vei acționa ca si Ambasador a produselor digitale, atât pe intern cit și pe extern, distribuind cunoștințele și oferind consultanță.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau administrării afacerilor, marketing, business și/sau domenii conexe;
 • Experiență de min. 1 ani în domeniul financiar-bancar;
 • Abilități de comunicare atât cu echipele Business cât și tehnice;
 • Pasiune pentru dezvoltarea celor mai bune produse digitale pentru satisfacerea nevoii clienților;
 • Abilitați analitice, de prioritizare si negociere;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea produselor / serviciile bancare, în special celor oferite prin canalele de deservire la distanță, dar și a proceselor de lucru cu clienții;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbii română, rusă, engleza.

 

Работа в сфере контроля

Auditor

Ce ai de făcut:

• Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
• Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
• Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
• Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
• Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
• Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.
 
Vom aprecia să ai:

• Studii superioare în domeniul financiar/economic;
• Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
• Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
• Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
• Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
• Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

Ofițer conformitate, Departamentul Conformitate și Securitate Bancară

Ce ai de făcut:

 • Analiza produselor Băncii în privința conformării acestora cu cerințele legislației şi normelor interne ale Băncii;
 • Evaluarea riscurilor din domeniile conformității si riscului reputational, identificarea neconformităților si dezvoltarea planului de acțiuni pentru remedierea acestora, după caz;
 • Emiterea opiniilor de conformitate, în special privind reglementările interne, produse și servicii noi, cerințe de reglementare, evaluarea furnizorilor și altele;
 • Elaborarea rapoartelor periodice în domeniul conformității;
 • Participarea la elaborarea și actualizarea documentelor normative interne în domeniul conformității;
 • Verificarea și monitorizarea respectării prevederilor documentelor normative interne în Bancă.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau juridic;
 • Cunoașterea legislației bancare în vigoare;
 • Experiența profesionala: conformitate/ control intern / legalitate / metodologie / produse bancare;
 • Cunoașterea limbii engleze – un avantaj;
 • Experiența de activitate in sistemul financiar-bancar – un avantaj.


Analist junior modelare riscuri, Departamentul Monitorizarea și Administrarea Riscului de Credit și de Piață

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea scorecard-urilor pentru aplicațiile de scoring;
 • Documentarea procesului de elaborare și revizuire a modelelor de scoring;
 • Asigurarea monitorizării performanței modelelor utilizate în procesul de gestiune a riscului de credit prin efectuarea exercițiilor de back-testing;
 • Elaborarea cerințelor de business în vederea optimizării și automatizării proceselor de administrare și monitorizare a riscurilor de credit și contrapartidă;
 • Participarea în cadrul proiectelor IT de integrare și dezvoltare;
 • Întocmirea rapoartelor aferent portofoliului de expuneri la risc de credit;
 • Actualizarea periodică a seturilor de date utilizate la calculul indicatorilor de risc;
 • Exercitarea altor sarcini ale superiorului ierarhic în dimensiunea cunoștințelor și abilitaților deținute, inclusiv realizarea atribuțiilor unui coleg temporar absent.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi/sau exacte;
 • Experiență de lucru în domeniul financiar-bancar, avantaj in zona de creditare sau credit risc management;
 • Cunoșterea metodelor și tehnicilor de evaluarea riscurilor, preponderent în domeniul riscului de credit;
 • Abilități bune de analiză și sinteză, capacitatea de a lucra cu volume mari de date;
 • Gândire proactivă, capabil să planifice, să prioritizeze și să execute mai multe proiecte simultan;
 • Cunostințe avansate a pachetului MS Office (cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj);
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Integritate, responsabilitate și capacitatea de lucru în echipă.

Работа в сфере IT

IT Arhitect, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea de arhitecturi de soluții IT pentru rezolvarea cerințelor bancare pe baza sistemelor existente;
 • Elaborarea documentației aferente domeniului de gestiune (ex. Arhitecture File);
 • Supravegherea arhitecturală a proiectelor în curs și colaborarea cu echipa de proiect, inclusiv dezvoltatorii de software, analiștii de date și administratorii de sisteme, pentru a asigura implementarea corectă și eficientă a planului aprobat;
 • Implicarea la dezvoltarea și implementarea politicilor și a procedurilor de securitate informaționale;
 • Analiza soluțiilor existente pe piață în pas cu cele mai noi tehnologii și tendințe în domeniul IT și oferirea soluțiilor inovatoare pentru rezolvarea sarcinilor existente;
 • Analiza și formarea de propuneri pentru optimizarea arhitecturii IT existente;
 • Implicare în testarea soluțiilor IT;
 • Participarea la Forumul de Arhitectură de grup.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență pe o poziție similară în cadrul unei companii IT sau sistemul bancar cel puţin 2 ani;
 • Experiență în implementarea proiectelor IT cu o arhitectură multi-componentă și integrare multiplă;
 • Cunoașterea metodologiilor de proiectare, descriere a arhitecturii IT, inclusiv rețelele, serverele, stocarea datelor, securitatea informațiilor și alte componente ale infrastructurii IT;
 • Cunoașterea tehnologiilor de Network (VLAN, VPN, ACL, LACP, VPC, etc);
 • Cunoașterea sistemelor de virtualizare (Vmware, Hyper-v);
 • Cunoașterea aprofundată a sistemele de operare și bazele de date precum: Windows, Linux si Unix, precum și despre bazele de date, precum Oracle, SQL Server si MySQL;
 • Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a dezvoltării software-ului, inclusiv a limbajelor de programare(Java, .NET, Python,), metodologiilor de dezvoltare software și a tehnologiilor de dezvoltare;
 • Supervizarea arhitecturală a dezvoltatorilor, a inginerilor de infrastructură și de operare (administratori);
 • Integrarea experienței de integrare a sistemelor IT;
 • Analiza cerințelor de business;
 • Cunoașterea tehnologiilor și produselor bancare cu amănuntul va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbii române, rusa, engleze nivel avansat;
 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cursuri finisate domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Certificate TOGAF sau echivalent acestuia (ar fi un avantaj);
 • Abilități bune de analiză și sinteză, capacitatea de a lucra cu volume mari de date;
 • Gândire proactivă, capabil să planifice, să prioritizeze și să execute mai multe proiecte simultan.

 

Administrator de rețea, Secția Rețea și Echipamente Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Mentenanța si suportul rețelei de date LAN, WAN a Băncii si a serviciilor aferente acesteia;
 • Identificarea si rezolvarea problemelor (Troubleshooting) de rețea aferente Băncii;
 • Controlul fluxului de date bancare prin intermediul rețelei de date a Băncii.
 • Instalarea si configurarea echipamentelor de rețea a Băncii;
 • Conlucrarea cu colegii din alte echipe, cum ar fi: Administratori de sistem, ServiceDesk, Securitatea Informaționala etc;
 • Elaborarea și actualizarea documentației tehnice privind infrastructura rețelei de date a Băncii;
 • Respectarea strictă a prevederilor actelor normative interne și a legislației în vigoare;
 • Monitorizarea si respectarea normelor de securitate la implementarea tehnologiilor de rețea noi;
 • Sa raportează situația curentă, aferentă funcționarii rețelei de date a Băncii, către conducerea Departamentului;
 • Executarea planurilor de activitate și raportarea despre îndeplinirea lor către conducerea Departamentului;
 • Exercitarea și altor sarcini ale șefului ierarhic în dimensiunea cunoștințelor și abilităților deținute.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în domeniul Tehnologiilor Informaționale minim 3 ani;
 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cursuri finisate în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Certificate CCNA R&S,CCNP (o să constituie un avantaj);
 • Cunoașterea sistemelor de operare (IOS, FXOS, Linux basic, NexusOS);
 • Cunoașterea tehnologiilor Network Switching (Vlan, VTP, LLDP, Port Security, DHCP Snooping, LACP, VPC, etc);
 • Cunoașterea tehnologiilor Network Routing (EIGRP, OSPF, BGP, DMVPN, GRE, etc);
 • Cunoașterea tehnologiilor Network Firewalling ( ACL, NAT, IDS/IPS, FirePowerMC, FTD, etc);
 • Cunoștințe de depanarea a incidentelor de rețea (Pachet Capture);
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

 

Administrator Aplicații, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea/reînnoirea aplicațiilor;
 • Asiguri monitorizarea lucrului și mentenanța aplicațiilor bancare;
 • Asiguri rularea procedurilor de închidere a zilei/lunei operaționale;
 • Intervii rapid în rezolvarea eventualelor situații de eroare/incidente apărute;
 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator a Sistemelor de Gestuine a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaştințe în limbaje de programare, medii şi tehnologii moderne;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

Tester, Secția Studii și Dezvoltare Departamentul Tehnologii Informaționale

 Ce ai de făcut:

 • Participă în procesul de testare;
 • Analizează scenariile de testare;
 • Analizează rezultatele testelor;
 • Testarea manuala a sistemelor;
 • Acordă suport în executarea testelor;
 • Răspunde de rularea scenariilor de testare în termenii stabiliți, calitativ si complet;
 • Tinde să studieze și să însușească noi tehnologii de testare pentru a fi mai polivalent, multifuncțional, flexibil la modificările impuse.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale și/sau financiare;
 • Experiență de muncă în sistemul bancar – min. 2 ani;
 • Cunoașterea Sistemelor de gestiune si raportare a testelor;
 • Cunoaşterea regulilor şi a noţiunilor de securitate informaţională;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleza, rusă;
 • Cunoştinţe în sisteme mobile și web;
 • Creativ în abordarea modalităților de rezolvare a problemelor;
 • Deschis pentru a studia noi tehnologii;
 • Certificate ISTQB sau alte Certificate in IT.

 

 

Analist sisteme informatice, Secția Studii și Dezvoltare, Departamentul Tehnologii Informaționale

 Ce ai de făcut:

 • Contribui activ la proiectarea și implementarea soluțiilor tehnice, împreună cu echipa din care faci parte;
 • Propui îmbunătățiri/dezvoltări ale sistemelor existente și urmărești proiectele de la stadiul de pregătire a specificațiilor până la faza de stabilizare;
 • Colaborezi cu furnizorii de software și stabileșți specificațiile tehnice;
 • Ești responsabil de analiză a cerințelor busines și crearea planului logic pentru dezvoltare IT;
 • Planifici funcționalitatea / stratul logic / fluxurile de lucru / ecranele / tabelele de date / interfețele și transformi cerințele de business în cerinte IT;
 • Planifică, definește testele de regresie / unitate / sistem / utilizator;
 • Responsabil cu suportul de nivel 2 și 3 pentru CORE Banking System.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnologiilor informaționale;
 • Experiență de minim 2 ani în domeniul bancar;
 • Cunoștințe profunde în straturi funcționale și logice ale unei aplicații IT / grup de aplicații;
 • Experiență în programe de implementare IT importante (înlocuirea sistemului bancar de bază, implementarea sistemelor bancare electronice etc.);
 • Cunoașterea metodologiilor relevante (PMP, SDLC, Agile);
 • Experiență în SQL, PL/SQL (nivel mediu) este de asemenea un avantaj;
 • Experiență în proiecte gestionate în mediul multinațional;
 • Experiență în activități bancare și servicii IT bancare;
 • Abilități excelente de comunicare, management și prezentare.