Picture

Cariera la OTP Bank

Află mai multe despre posturile vacante la OTP Bank. Abia așteptăm să te cunoaștem!

Posturi vacante

Suntem o echipă tânără și dinamică, profesionistă, orientată spre client și rezultat.
Ne propunem să-ți oferim provocări profesionale, un mediu de lucru prietenos, oportunități de dezvoltare și facilități pentru a duce un mod de viață sănătos.

Pentru cel mai bun candidat, oferim beneficii extra-salariale:

- Experienţa unui grup internaţional;
- Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare;
- Achizionarea produselor Băncii în condiţii preferenţiale;
- Asigurare medicala suplimentară;
- Tichete de masă;
- Avantaje financiare sub formă de prime de sărbători, bonusuri colective şi individuale.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank!

Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md, menționând funcția pentru care candidezi.
Dacă nu ai identificat o funcție vacantă pentru domeniul tău de pregătire profesională, expediază CV şi, în funcție de disponibilitățile pentru funcțiile necesare în noile proiecte, te contactăm noi. Ne va face plăcere să te cunoaștem și să facem echipă comună!

Joburi Business

Manager relații clienți, Direcția Clienți Corporativi Locali, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor noi din categoria Large Corporate, precum şi menţinerea clienţilor corporativi existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Contribuție personală la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi; comunicarea și corespondenţa de afaceri cu clienţii corporativi ai Băncii;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi în atenția organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă de muncă în sistemul bancar minim 3 ani;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse și engleze.

Consilier Creditare

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Reprezentant vanzări directe, Departamentul Retail Management și Monitorizare

Ce ai de făcut:

 • Identificarea clienților potențiali și a oportunităților de vânzare în afara sediilor Băncii;
 • Promovarea serviciilor și produselor băncii într-o manieră profesională, în conformitatea cu reglementările în vigoare;
 • Atragerea clienților și inițierea procesului de încheiere a relațiilor de afaceri noi;
 • Identificarea necesităților clienților și propunerea soluțiilor financiare optime, prin adaptarea comercializării produselor la condițiile pieței;
 • Participarea la acțiuni de animare comercială ale băncii: întâlniri cu clienții, prezentări, expoziții, evenimente, etc.;
 • Oferirea de asistență clienților în procesul de vânzare;
 • Administrarea și asigurarea respectării tuturor obiectivelor de vânzare;
 • Monitorizarea tuturor solicitărilor clienților și asigurarea procesării/rezolvării acestora;
 • Menținerea cunoștințelor despre toate produsele și serviciile de pe piață, pentru a cunoaște toate avantajele și dezavantajele pentru diverse produse/servicii;
 • Gestionarea eficientă și corectă a diverselor documente pentru toate sursele de vânzare;
 • Respectarea tuturor măsurilor legate de securitate și confidențialitatea datelor clienților.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență în domeniul domeniul vânzărilor;
 • Program de muncă flexibil;
 • Cu spirit de inițiativă, proactivitate, creativitate și implicare;
 • Cu spirit de responsabilitate, organizare și orientare spre eficiență.

Dealer Operațiuni Monetare, Departamentul Tranzactii Bancare Globale

Misiune post: Efectuarea operațiunilor pe piața interbancară internă și externă. Efectuarea operațiunilor pe piața valorilor mobiliare. Raportarea externă către BNM, CNPF și internă către conducerea și subdiviziunile Băncii.

Ce ai de făcut:

 • Atragerea și plasarea resurselor pe piața interbancară locală și externă;
 • Efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare de stat și corporative;
 • Raportarea către Banca Naţională a Moldovei privind operațiunile efectuate pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare de stat;
 • Raportarea către Comisia Națională a Pieței Financiare privind activitatea băncii pe piața valorilor mobiliare corporative;
 • În comunicarea cu clienții băncii să utilizeze exclusiv canale de comunicare permise de DNI în vigoare
 • Raportarea internă către conducerea și subdiviziunile Băncii privind operațiunile efectuate;
 • Elaborarea procedurilor interne ale secției, ce țin de efectuarea operațiunilor pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare;
 • Contribuirea la pregătirea rapoartelor și realizarea proiectelor în domeniul operațiunilor FOREX;
 • La indicația șefului subdiviziunii va exercita în aceasi unitate unele atribuții de muncă ale unui salariat temporar absent.


Vom aprecia să ai:

 • Studii economice superioare;
 • Experienţa în domeniul bancar min. 2 ani;
 • Cunoaşterea Platformei Unice de Tranzacționare și terminalului Bloomberg, Platformei DCU va fi un avantaj;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor BNM și Ministerului Finanțelor al Moldovei privind activitatea pe piața interbancară și pe piața valorilor mobiliare de stat;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor CNPF privind activitatea pe piața valorilor mobiliare corporative (deținerea Certificatului de calificare a specialistului în domeniul valorilor mobiliare va fi un avantaj);
 • Posedarea liberă a limbilor română, rusă şi engleză;
 • Cunoştinţe ale MS Office la nivelul utilizatorului avansat.

 

Manager relații Factoring, Direcția Finanțare Specializată și Internațională, Departamentul Tranzacții Bancare Globale

Ce ai de făcut:

 • Prospectezi în permanenta piața pentru dezvoltarea și promovarea produsului;
 • Consiliezi clienții  existenți și potențiali și oferi suport pentru Front-Office  la toate etapele tranzacției, inclusiv participarea la  training-uri și întâlniri cu clienții;
 • Elaborezi propuneri în vederea implementării cele mai bune practici pentru dezvoltarea produsului;
 • Analizezi eligibilitatatea  tranzacțiilor de Factoring conform DNI în vigoare;
 • Administrezi procesul de perfectare a contractelor și dosarelor  tranzacțiilor de Factoring;
 • Exerciți funcţii de suport post-vânzare;
 • Asiguri comunicarea cu echipele interne și corespondența cu partenerii externi pe subiecte aferente aprobării tranzacțiilor și cooperării în domeniu;
 • Participi la elaborarea documentelor normative interne și proceselor de business aliniate la cerințelor Grupului și conform practicilor Internaționale în domeniu.

 

Vom aprecia să ai:

 • Spirit de inițiativă, implicare și perseverență;
 • Abilități excelente de comunicare și atitudine „Can-do”;
 • Experienţă în sistemul financiar - bancar de cel puţin 3 ani;
 • Cunoaşterea sistemului financiar-bancar și a tehnicilor de vânzare a produsului;
 • Dispus pentru asimilarea cunoștințelor și noi deschis pentru noi provocări profesionale;
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă;
 • Studii superioare economice, financiar-bancare.

 

Manager relații clienți, Departamentul Întreprinderi Mici si Mijlocii

Ce ai de făcut:

 

 • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii IMM cu abordare non retail; corespondenţa cu clienţii Băncii;
 • Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii IMM cu abordare Non Retail către organele de decizie;
 • Responsabil de realizarea obiectivelor individuale stabilite și de calitatea portofoliului de credit din gestiune;
 • Aprecierea nivelului de risc şi a gradului de rentabilitate a serviciului oferit;
 • Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecti, urmărirea atragerii la bancă.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare economice / financiar-bancare;
 • Experienţa în deservirea/comunicarea cu clienţii minim 2 an în sistemul bancar;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, rusă (engleza va constitui un avantaj);
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

 

Joburi Suport

Manager Produse Digitale, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut:

 • Gestionarea produselor / serviciilor digitale din gama retail prin prisma funcționalităților tehnice, precum și a performanței indicatorilor financiari;
 • Elaborarea și dezvoltarea ofertei aferente produselor și serviciilor digitale raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
 • Analiza pieței și a principalilor competitori, în contextul acțiunilor de marketing şi a campaniilor promoționale planificate spre lansare pentru produsele digitale din segmentul retail;
 • Elaborarea și implementarea măsurilor de majorare a gradului de utilizare a produsului / serviciului digital deținut de clientul persoană fizică, precum și de creștere a fidelității clientului față de produsele Băncii;
 • Revizuirea periodică și analiza posibilității de revizuire a prețurilor aferente produselor și serviciilor digitale;
 • Elaborarea fluxurilor de vânzare a produselor bancare prin serviciile de deservire la distanță.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Experienţa  de muncă în sistemul bancar;
 • Experiență în domeniul serviciilor digitale;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice.


Analist financiar, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut?

 • Analiza situațiilor financiare a debitorilor Băncii din categoria Large Corporate și estimarea capacității de plată și a bonității acestora;
 • Examinarea tranzacţiilor purtătoare de riscuri de credit pentru clienții din categoria Large Corporate (tot spectrul facilităților de credit din portofoliul de produse ale Băncii);
 • Participarea la determinarea rating-ului de credit pentru debitorii băncii;
 • Formularea propunerilor pentru alte subdiviziuni şi organe competențe de decizie ale Băncii;
 • Participarea la structurarea tranzacțiilor de credit prin elaborarea documentației de credit;
 • Contribuția la examinarea și elaborarea documentelor normative interne care se referă sau au un impact asupra activităților efectuate de către Secţie.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Cunoştinţe în domeniul financiar-bancar, economice;
 • Cunoaşterea limbilor româna, engleză, rusă;
 • Experienţă de lucru în domeniul financiar-bancar nu mai puţin de 1 ani, preferabil în domeniul de analiză financiară;
 • Cunoașterea bună a aplicațiilor MS Office : Word, Excel.

 

Specialist Senior Emitere Carduri, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Asigurarea serviciilor de asistență a unității referitor la activitatea de emitere/gestiune a cardurilor OTP S.A.;
 • Realizarea activităţilor de back-office specifice emiterii/gestiunii cardurilor;
 • Raportarea și analiza indicatorilor activității subdiviziunii.

Vom aprecia să ai:

 • Procesarea fișierelor de gestiune convenții (F1, F2);
 • Analizarea și rezolvarea solicitărilor din Jira: Memo, Derogări privind cardurile de credit/debit si proiectele salariale, micșorarea limitelor de credit și overdraft, închiderea limitei overdraft;
 • Gestionarea produselor de card prin prisma funcționalităților tehnice ale aplicațiilor aferente;
 • Monitorizarea stocului de carduri si consumabilelor, plasarea comenzilor, gestiunea relații cu furnizori externi;
 • Realizarea activitatilor de proiect conform planului de implementare;
 • Analiza fluxului intern aferent produselor de card prin prisma respectării prevederilor actelor normative interne și legislației în vigoare, precum și oferirea soluțiilor de îmbunătățire;
 • Asistenţa unităţi: Soluţionare apeluri telefonice, corespondenta cu unităţile MBOTP, solicitare si transmitere informaţii, preluare solicitări unităţi, analiza, întocmire fise de asistență;
 • Elaborarea proiectelor cerintelor tehnice şi a documentaţiei normative interne ce ţin de domeniul carduri;
 • Raportarea la nivel extern: BNM, MasterCard/VSIA, OTP.

Analist formare, Departamentul HR

Ce ai de făcut?

 • Acordă suport organizațional si logistic pentru desfășurarea activităților de formare & dezvoltare gestionate de către Centrul de Formare;
 • Gestionează instrumentele de formare & dezvoltare la distanță (HRIS, MyLearning) si monitorizează instruirile și rezultatele la instruirile parcurse de angajații băncii prin intermediul acestor instrumente;
 • Perfectează ordine, transmite convocări & monitorizează prezența la activitățile de training gestionate de către Centrul de Formare;
 • Urmărește închiderea plaților pentru serviciile prestate de către furnizorii de training.

 

Vom aprecia să ai:

 • Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză (constituie un avantaj);
 • Competențe avansate de utilizare a aplicațiilor MS Windows, Excel, PowerPoint, Outlook;
 • Competențe si aptitudini organizatorice; abilități de comunicare, orientare spre rezultat si calitate.

 

Expert extern pe domeniul de carduri bancare, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Dezvoltarea cerințelor, caracteristicilor și funcționalităților produselor ce țin de domeniul carduri
 • Gestionarea produselor de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor;
 • Cooperarea cu restul subdiviziunilor băncii, de la proiectare până la execuție și implementare practică a produselor și funcționalităților acestora;
 • Cunoașterea și studierea în continuare a cerințelor emise de Sistemele Internaționale de Plată;
 • Elaborarea proiectelor, sarcinilor tehnice şi a documentației normative interne ce ţin de activitatea pe domeniul carduri a băncii;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor serviciilor şi proceselor pe domeniul carduri, inclusiv considerând necesitățile clienților băncii;
 • Asigurare suport utilizatori Linia 2 (pe domeniul de carduri bancare);
 • Gestionarea tehnică a proiectelor cu partenerii Băncii (Sisteme Internaționale de Plată, Furnizori Soft&Hard, inclusiv core banking (B2) și card procesing (Smart Vista);
 • Efectuarea monitorizării executării acțiunilor pe domeniul gestionat/atribuit;
 • Îndeplinirea altor sarcini la cererea superiorilor ierarhici în cadrul funcţiei şi competenţelor deţinute.

 

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență dovedită practic în rolul de Product Owner în domeniul bancar sau Fintech, sau alt domeniu conex cu cardurile bancare;
 • Constituie un avantaj exercitarea funcției de manager a unei echipe IT;
 • Constituie un avantaj cunoașterea aplicațiilor specifice domeniului procesare carduri și core banking, în special SmartVista și CBS B2;
 • Experiență în documentarea cerințelor tehnice de dezvoltare funcțional aferent domeniului carduri;
 • Abilități de leadership, abilități de colaborare și comunicare;
 • Capacitate de a gestiona mai multe proiecte simultan;
 • Personalitate orientată spre detalii cu puternice abilități organizatorice;
 • Orientat spre rezultat;
 • Inițiativa și abilitați de autogestionare
 • Cunoașterea limbilor engleze, române și ruse;
 • Cunoașterea standardelor de contabilitate bancară;
 • Cunoștințe IT: MS Office, limbaje de programare, crearea script-urilor de execuție automate, bazelor de date MSSQL;
 • Studii superioare economice și/sau IT;
 • Experiență, preferabil în carduri bancare și Sisteme Internaționale de Plăţi.

 

 

Manager Produs, Secţia Financing Products Products, Departamentul Gestiunea Produselor Corporative

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea/dezvoltarea/gestiunea ofertei de produse gestionate a Băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele Băncii şi oportunităţile pe piaţa într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Îmbunătățirea continuă a performanţelor produselor, serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate;
 • Orientarea către segmente de clienţi şi creşterea nivelului de fidelitate a clienţilor faţă de produsele si serviciile Băncii;
 • Crearea și evoluția produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de prețuri aferente;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate și urmărirea executării lor;
 • Elaborarea/contribuirea/actualizarea Documentelor Normative Interneaferente produselor gestionate;
 • Inițierea dezvoltărilor IT (Business Requirement) pentru sistemele de gestiunea proceselor de creditare.
 • Participarea la sesiuni de formare a personalului Băncii pentru produsele noi;
 • Contribuirea la segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi. Întreprinderea măsurilor de atingere a nivelului maxim de echipare cu produse a clientului - persoană juridica şi de creştere a fidelităţii clientului față de produsele Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Cunoaşterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoaşterea tehnologiei produselor bancare;
 • Cunoşterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleză;
 • Experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (produse bancare din segmentul pieţei persoanelor juridice).

 

Joburi Control

Auditor, Departamentul Audit

Ce ai de făcut:

• Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
• Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
• Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
• Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
• Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
• Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.
 
Vom aprecia să ai:

• Studii superioare în domeniul financiar/economic;
• Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
• Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
• Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
• Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
• Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

Ofițer conformitate, Departamentul Conformitate și Securitate Bancară

Ce ai de făcut:

 • Analiza produselor Băncii în privința conformării acestora cu cerințele legislației şi normelor interne ale Băncii;
 • Evaluarea riscurilor din domeniile conformității si riscului reputational, identificarea neconformităților si dezvoltarea planului de acțiuni pentru remedierea acestora, după caz;
 • Emiterea opiniilor de conformitate, în special privind reglementările interne, produse și servicii noi, cerințe de reglementare, evaluarea furnizorilor și altele;
 • Elaborarea rapoartelor periodice în domeniul conformității;
 • Participarea la elaborarea și actualizarea documentelor normative interne în domeniul conformității;
 • Verificarea și monitorizarea respectării prevederilor documentelor normative interne în Bancă.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau juridic;
 • Cunoașterea legislației bancare în vigoare;
 • Experiența profesionala: conformitate/ control intern / legalitate / metodologie / produse bancare;
 • Cunoașterea limbii engleze – un avantaj;
 • Experiența de activitate in sistemul financiar-bancar – un avantaj.


Analist risc de credit și de piață, Departamentul Monitorizarea și Administrarea Riscului de Credit și de Piață

Ce ai de făcut:

 • Identificarea, analiza și evaluarea diferitelor tipuri și zone de riscuri care decurg din activitatea de creditare, în special de controlul și monitorizarea riscului de credit;
 • Asigură realizarea procesului de clasificare periodică a activelor și angajamentelor condiționale, conform normelor prudențiale și IFRS și calculul corespunzător de provizioane/reduceri;
 • Asigură elaborarea și prezentarea analizelor de risc, rapoartelor (interne/externe), pregătirea seturilor de date;
 • Contribuie la definirea și punerea în aplicare a principiilor și normelor interne privind controlul riscului de credit și de piață;
 • Administrarea procesului de aprobare și monitorizare a limitelor de risc de piață, contrapartidă și țară;
 • Participă în cadrul proiectelor de digitalizare a proceselor de monitorizare și administrare a riscurilor.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în sistemul bancar, avantaj în zona de creditare persoane juridice sau credit risc management;
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul financiar-bancar;
 • Cunoașterea și aplicarea corectă a metodelor și tehnicilor de evaluare a riscurilor, preponderent în domeniul riscului de credit;
 • Cunoașterea și asigurarea aplicării corecte a principiilor comitetelor Basel în domeniul supravegherii bancare;
 • Integritate și responsabilitate;
 • Cunoașterea caracteristicilor operațiunilor de piață;
 • Cunoștințe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoașterea limbii engleze la un nivel mediu.

 

Ofițer, Secția KYC, Departamentul Conformitate și Securitatea Bancară

Ce ai de făcut:

 • Particiaprea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile KYC, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
 • Participarea în analiza produselor Băncii în privinţa conformării acestora cu cerinţele legislaţiei şi normelor interne ale Băncii, prin prisma riscurilor prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
 • Analiza disfuncţionalităţilor depistate în domeniul KYC, identifică riscurile şi propune măsuri preventive;
 • Participarea la administrarea modului software dedicat procesului de KYC.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic/ financiar-bancar, juridic;
 • Experienţă bancară minim 2 ani, preferabil în domeniului controlului intern/ riscului operaţional prevenirii spălării banilor, legalităţii, auditului;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi a reglementărilor şi a documentelor normative interne în domeniile conformităţii, deontologiei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • Cunoaşterea produselor bancare;
 • Cunoştinţe informatice: OS Windows, MS Office, etc;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze.

Joburi IT

IT Arhitect, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea de arhitecturi de soluții IT pentru rezolvarea cerințelor bancare pe baza sistemelor existente;
 • Analiza soluțiilor existente pe piață și oferirea sugestiilor pentru rezolvarea sarcinilor existente;
 • Analiza și formarea de propuneri pentru optimizarea arhitecturii IT existente;
 • Supravegherea arhitecturală a proiectelor în curs;
 • Implicare în testarea soluțiilor IT.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experientă ca arhitect în companii IT sau sistemul bancar cel puţin 2 ani;
 • Experiența în implementarea proiectelor IT cu o arhitectură multi-componentă și integrare multiplă;
 • Cunoașterea metodologiilor de proiectare, descriere a arhitecturii IT;
 • Experiență practică în proiectarea arhitecturii sistemelor la nivel de companie;
 • Supervizarea arhitecturală a dezvoltatorilor, a inginerilor de infrastructură și de operare (administratori);
 • Integrarea experienței de integrare a sistemelor IT;
 • Analiza cerințelor de business;
 • Cunoașterea tehnologiilor și produselor bancare cu amănuntul va constitui un avantaj.

Administrator de rețea, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Configurare, testare și suportul IP Telefoniei și a serviciilor aferente;
 • Configurare, testare și suportul echipamentelor LAN/WAN și a serviciilor aferente;
 • Mentenanța și suportului rețelei LAN/WAN a companiei;
 • ldentificarea, diagnosticarea și rezolvarea problemelor de rețea;
 • Contribuirea la instalarea sistemelor internet, email și a altor servere de aplicații Tn producție;
 • Suportul/reînnoirea sistemelor de operare, instalarea de echipamente noi, crearea modificărilor de configurație de zi cu zi.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor informaționale;
 • Experiență de muncă minimă de 3 ani
 • Cunoașterea tehnologiilor moderne și a noilor tehnologii apărute de comunicație;
 • Cunoașterea sistemelor de operare;
 • Cunoașterea: network switching, network routing, dynamic routing, TCP/IP OSI Model, VLAN Trunking;
 • Cunoașterea a rețelelor de tip WAN, LAN, MAN;
 • Cunoașterea tehnicilor de securitate informațională;
 • Cunoașterea limbilor romana, engleza, rusa.


Analist Producție Informatică, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Participi în testarea/analiza produselor/fluxurilor noi;
 • Asiguri parametrizarea produselor și a fluxurilor;
 • Analizezi și rezolvi eventualele situații de eroare apărute;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale sau profil economic;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel începător a Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

 

Administrator Aplicații, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea/reînnoirea aplicațiilor;
 • Asiguri monitorizarea lucrului și mentenanța aplicațiilor bancare;
 • Asiguri rularea procedurilor de închidere a zilei/lunei operaționale;
 • Intervii rapid în rezolvarea eventualelor situații de eroare/incidente apărute;
 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator a Sistemelor de Gestuine a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaştințe în limbaje de programare, medii şi tehnologii moderne;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

 

Tester, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Participă în procesul de testare;
 • Analizează scenariile de testare;
 • Analizează rezultatele testelor;
 • Testarea manuala a sistemelor;
 • Acordă suport în executarea testelor;
 • Răspunde de rularea scenariilor de testare în termenii stabiliți, calitativ si complet;
 • Tinde să studieze și să însușească noi tehnologii de testare pentru a fi mai polivalent, multifuncțional, flexibil la modificările impuse.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale și/sau financiare;
 • Experiență de muncă în sistemul bancar – min. 2 ani;
 • Cunoașterea Sistemelor de gestiune si raportare a testelor;
 • Cunoaşterea regulilor şi a noţiunilor de securitate informaţională;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleza, rusă;
 • Cunoştinţe în sisteme mobile și web;
 • Creativ în abordarea modalităților de rezolvare a problemelor;
 • Deschis pentru a studia noi tehnologii;
 • Certificate ISTQB sau alte Certificate in IT.Analist programator, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea şi implementarea produselor soft în bancă;
 • Mentenanţa şi optimizarea produselor soft bancare;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesateș
 • Analiza anomaliilor si înlaturarea lor.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare şi experiență de minim 1 an în domeniul IT;
 • Cunoaşterea minimum a unui limbaj de programare: Java, C#, SQL, Oracle PL/SQL;
 • Experiența de lucru cu unul din SGBD: Oracle, MSSQL;
 • Experienta de lucru cu GIT repository;
 • Experiență în utilizarea SO Windows, Unix;
 • Cunoaşterea limbilor română şi engleză;
 • Experienţă în domeniul bancar de minimum 1 an va constitui un avantaj.

Administrator de sistem, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Consultarea administratorilor de sisteme informatice asupra problemelor apărute;
 • Controlul fluxului de date bancare prin intermediul reţelei (divizarea priorităților pe fluxuri de date, validarea fluxurilor noi, etc.);
 • Contribuirea la instalarea sistemelor internet, email şi a altor servere de aplicaţii în producţie;
 • Reînnoirea sistemelor de operare, instalarea de echipamente noi, crearea modificărilor de configuraţie de zi cu zi;
 • Instalarea, administrarea si configurarea sistemelor bazate pe SO Linux cat si Windows;
 • Implementarea și gestionarea sistemelor de backup, monitorizarea performanței aplicației și a bazei de date;
 • Îmbunătățirea dezvoltării infrastructurii și mentenanța aplicațiilor din gestiunea Băncii;
 • Identificarea și rezolvarea problemelor (Troubleshooting) de infrastructură informațională a Băncii;
 • Automatizarea proceselor de administrare a sistemelor și platformelor din gestiunea Băncii;
 • Administrarea soluției integrate de virtualizare;
 • Instalarea, configurarea și mentenanța serverelor hardware și mașinilor virtuale din gestiunea Băncii;
 • Mentenanța și suportul sistemelor informaționale a Băncii;
 • Implementarea platformelor în cadrul proiectelor noi, cat și acordare suportului după lansarea proiectului, ajustarea performanței și tranziția către operațiunile de asistență, acolo unde este cazul;
 • Suport nivel 1 al utilizatorilor finali;
 • Conlucrarea cu colegii din alte echipe, cum ar fi: Administratori de rețea, ServiceDesk, Securitatea Informațională etc;
 • Elaborarea și actualizarea documentației tehnice privind infrastructura IT a Băncii;
 • Monitorizarea și respectarea normelor de securitate la implementarea tehnologiilor noi.

 

Vom aprecia să ai:

 • Cunoașterea sistemelor de operare (Oracle Linux si Windows OS);
 • Cunoașterea sistemelor de virtualizare (Vmware, Hyper-v);
 • Cunoștințe în administrarea serviciilor Apache Tomcat, Java Tomcat, MS Exchange, SharePoint, DHCP, DNS, AD, IIS, GPO si LDAP;
 • Cunoștințe de servere și tehnologii de stocare, medii NAS/SAN, matrice de discuri (disk arrays), sisteme de backup;
 • Cunoașterea instrumentelor din linia de comandă și a scripturilor Powershell, Bash;
 • Cunoștințe de depanarea a incidentelor de infrastructură IT (Pachet Capture);
 • Cunoașterea sistemelor de baze de date, cum ar fi MySQL, PostgreSql și Oracle DB (ar fi un avantaj);
 • Experiență practică cu una dintre platformele de cloud public: AWS, Azure, GCP (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea limbii române și engleze.