Picture

Informații cu privire la plata dividendelor

 • Informații cu privire la plata dividendelor

  Conform cerințelor legislației in vigoare, dividendele urmează a fi plătite în mijloace bănești, în termen de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

  Lista acționarilor este întocmită conform situației la data de: 19.06.2023.

  Eliberarea mijloacelor bănești se va efectua pentru acționarii băncii după cum urmează:

  • pentru persoane juridice – de către Departamentul Contabilitate în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii,
  • pentru persoane fizice – de către orice sucursală în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acționarului - se va prezenta procura.

  Informaţii la telefoanele: 022 812 339, 022 812 431

 • Informații cu privire la plata dividendelor


  *Dividendul este cota parte din profitul societății, ce se plătește acționarilor. Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute, raportat la capitalul social.

  Pentru a avea dreptul la primirea dividendelor, trebuie să aveţi calitatea de acţionar al OTP Bank S.A. la data de înregistrare stabilită de organul abilitat de a plăti dividende.


  Eliberarea mijloacelor bănești se va efectua pentru acționarii băncii dupa cum urmează:

  • pentru persoane juridice – de către Departamentul Contabilitate în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii,
  • pentru persoane fizice – de către orice sucursală în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acționarului – se va prezenta procura.


  Informații la telefoanele: 
  022 812-431, 812-339.

  ATENȚIE: În conformitate cu prevederile art.49 ali.(13) din Legea Republicii Moldova nr. 1134/02.04.97 privind societăţile pe acţiuni Dividendele care nu au fost primite de acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariţiei dreptului de primire a lor se trec la venitul Băncii şi nu pot fi revendicate de acţionar.

   

 • Informații cu privire la plata dividendelor

  *Dividendul este cota parte din profitul societății, ce se plătește acționarilor. Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute, raportat la capitalul social.
  Pentru a avea dreptul la primirea dividendelor, trebuie să aveţi calitatea de acţionar al BC MOBIASBANCA - Groupe Société Générale SA la data de înregistrare stabilită de organul abiliat de a plăti dividende.

  Eliberarea mijloacelor bănești se va efectua pentru acționarii băncii dupa cum urmează:

  • pentru persoane juridice – de către Secția Contabilitatea Generală, Departamentul Financiar, în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii;
  • pentru persoane fizice – de către orice filială, în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acționarului – se va prezenta procura.


  Informații la telefoanele:
  022 812-431, 812-438.

  ATENȚIE: În conformitate cu prevederile art. 49, al.(13) din Legea Republicii Moldova nr. 1134/02.04.97 privind societățile pe acțiuni, Dividendele care nu au fost ridicate de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor, se trec la venitul băncii și nu pot fi revendicate de acționar.

   

 • Informații cu privire la plata dividendelor

  *Dividendul este cota parte din profitul societății ce se plătește acționarilor. Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute, raportat la capitalul social.
  Pentru a avea dreptul la primirea dividendelor, trebuie să aveţi calitatea de acţionar al BC MOBIASBANCA - Groupe Société Générale SA la data de înregistrare stabilită de organul abiliat de a plati dividende.

  Eliberarea mijloacelor bănești se va efectua pentru acționarii băncii dupa cum urmează:

  • pentru persoane juridice – de către Secția Contabilitatea Generală, Departamentul Financiar, în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii;
  • pentru persoane fizice – de către orice filială, în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acționarului – se va prezenta procura.


  Informații la telefoanele:
  022 812-431, 812-438.

  ATENȚIE: În conformitate cu prevederile art. 49, al.(13) din Legea Republicii Moldova nr. 1134/02.04.97 privind societățile pe acțiuni, Dividendele care nu au fost ridicate de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor, se trec la venitul băncii și nu pot fi revendicate de acționar.

   

 • Informații cu privire la plata dividendelor

  *Dividendul este cota parte din profitul societății ce se plătește acționarilor. Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute, raportat la capitalul social.
  Pentru a avea dreptul la primirea dividendelor, trebuie să aveţi calitatea de acţionar al BC MOBIASBANCA - Groupe Société Générale SA la data de înregistrare stabilită de organul abiliat de a plati dividende.

  Eliberarea mijloacelor bănești se va efectua pentru acționarii băncii dupa cum urmează:

  • pentru persoane juridice – de către Secția Contabilitatea Generală, Departamentul Financiar, în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii;
  • pentru persoane fizice – de către orice filială, în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acționarului – se va prezenta procura.


  Informații la telefoanele:
  022 812-431, 812-438.

  ATENȚIE: În conformitate cu prevederile art. 49, al.(13) din Legea Republicii Moldova nr. 1134/02.04.97 privind societățile pe acțiuni, Dividendele care nu au fost ridicate de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor, se trec la venitul băncii și nu pot fi revendicate de acționar.