Picture

Informații cu privire la plata dividendelor

 • Информация о выплате дивидендов

  *Дивиденды - это часть чистой прибыли компании, которая должна быть выплачена акционерам. Дивиденды распределяются между акционерами в соответствии с классами и пропорционально количеству принадлежащих им акций.
  Чтобы иметь право на получение дивидендов, вы должны быть акционером BC MOBIASBANCA - Groupe Société Générale SA, зарегистрированным в реестре акционеров на дату, установленную компетентным органом, который принял решение о выплате дивидетдов.

  Выплата денежных средств акционерам банка будет выполняться:

  • для юридических лиц - главным управлением бухгалтерского учета, департамента финансов на основании письменного обращения адресованному банку
  • для физических лиц - любым филиалом банка на основании действующего юридического документа, удостоверяющим личность, в случае представителя акционера - предоставляется доверенность

  Информация по телефонам: 022 812-431, 812-438

  ВНИМАНИЕ: В соответствии со статьей 49 (13) Закона №1134 / 04.02.97 об акционерных обществах «Дивиденды, не полученные акционером по его вине в течение трех лет со дня возникновения права на их получение, обращаются в доход общества и не могут быть истребованы акционером».

   

 • Информация о выплате дивидендов

  *Дивиденды - это часть чистой прибыли компании, которая должна быть выплачена акционерам. Дивиденды распределяются между акционерами в соответствии с классами и пропорционально количеству принадлежащих им акций.
  Чтобы иметь право на получение дивидендов, вы должны быть акционером BC MOBIASBANCA - Groupe Société Générale SA, зарегистрированным в реестре акционеров на дату, установленную компетентным органом, который принял решение о выплате дивидетдов.

  Выплата денежных средств акционерам банка будет выполняться:

  • для юридических лиц - главным управлением бухгалтерского учета, департамента финансов на основании письменного обращения адресованному банку
  • для физических лиц - любым филиалом банка на основании действующего юридического документа, удостоверяющим личность, в случае представителя акционера - предоставляется доверенность

  Информация по телефонам: 022 812-431, 812-438

  ВНИМАНИЕ: В соответствии со статьей 49 (13) Закона №1134 / 04.02.97 об акционерных обществах «Дивиденды, не полученные акционером по его вине в течение трех лет со дня возникновения права на их получение, обращаются в доход общества и не могут быть истребованы акционером».

   

 • Информация о выплате дивидендов

  *Дивиденды - это часть чистой прибыли компании, которая должна быть выплачена акционерам. Дивиденды распределяются между акционерами в соответствии с классами и пропорционально количеству принадлежащих им акций.
  Чтобы иметь право на получение дивидендов, вы должны быть акционером BC MOBIASBANCA - Groupe Société Générale SA, зарегистрированным в реестре акционеров на дату, установленную компетентным органом, который принял решение о выплате дивидетдов.

  Выплата денежных средств акционерам банка будет выполняться:

  • для юридических лиц - главным управлением бухгалтерского учета, департамента финансов на основании письменного обращения адресованному банку
  • для физических лиц - любым филиалом банка на основании действующего юридического документа, удостоверяющим личность, в случае представителя акционера - предоставляется доверенность

  Информация по телефонам: 022 812-431, 812-438

  ВНИМАНИЕ: В соответствии со статьей 49 (13) Закона №1134 / 04.02.97 об акционерных обществах «Дивиденды, не полученные акционером по его вине в течение трех лет со дня возникновения права на их получение, обращаются в доход общества и не могут быть истребованы акционером».

   

 • Informații cu privire la plata dividendelor

  *Dividendul este cota parte din profitul societății, ce se plătește acționarilor. Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute, raportat la capitalul social.

  Pentru a avea dreptul la primirea dividendelor, trebuie să aveţi calitatea de acţionar al OTP Bank S.A. la data de înregistrare stabilită de organul abilitat de a plăti dividende.

  Eliberarea mijloacelor bănești se va efectua pentru acționarii băncii dupa cum urmează:

  • pentru persoane juridice – de către Departamentul Contabilitate în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii,
  • pentru persoane fizice – de către orice sucursală în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acționarului – se va prezenta procura.

  Informații la telefoanele: 022 812-431, 812-339.

  ATENȚIE: În conformitate cu prevederile art.49 ali.(13) din Legea Republicii Moldova nr. 1134/02.04.97 privind societăţile pe acţiuni Dividendele care nu au fost primite de acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariţiei dreptului de primire a lor se trec la venitul Băncii şi nu pot fi revendicate de acţionar.