Picture

Informație despre acțiunile băncii și structura acționarilor

Acțiunile băncii

Numărul total de valori mobiliare, unităţi

10 000 000
Capitalul Statutar, lei

100 000 000
Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei

10

Acționarii băncii

  Cote de participare, %

Numărul acționarilor
Persoane juridice >= 1%

98.26 1
Persoane fizice >=1%

0.00 0
Persoane juridice < 1%

0.10 16
Persoane fizice <1%

1.59 120
Acţiunile de tezaur

0.06 x
TOTAL

100 137


Acționarii băncii care dețin mai mult de 5%

Acționar

Valori mobiliare, unități Cota de participare, %
OTP BANK NYRT, Ungaria 9,825,785 98.26


Informații generale 
Tipul și clasa valorilor mobiliare       

Acţiuni ordinare

Țara

Moldova

Codul ISIN
MD14OTPB1008

Valorile mobiliare - admise spre tranzacționare la piața reglementată
Bursa de Valori a Moldovei
MD 2012, str. Maria Cibotari, 16 mun. Chișinău, RM
Tel.: 0 22 277 592

Registrul acționarilor băncii

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare
MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni 57/1 mun. Chişinău, RM
Tel. 0 22 999 546

Contacte

OTP Bank S.A.
MD 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81 A, 
mun. Chișinău, RM, bir. 319
Departamentul Guvernanță Corporativă
Tel: 0 22 812 431, 0 22 812 438