Picture

Career at OTP Bank

Find out more about vacancies at OTP Bank. We look forward to meeting you!

Vacancies

We are a young and dynamic team, professional, customer and result oriented. We aim to offer you professional challenges, a friendly working environment, development opportunities and facilities to lead a healthy lifestyle.

For the best candidate, we offer extra-salary benefits:

- The experience of an international group;
- An intranet portal with specialist information and a rich catalogue of development courses;
- Purchase of the Bank's products on preferential terms;
- Supplementary medical insurance;
- Meal vouchers;
- Financial benefits in the form of holiday bonuses, collective and individual bonuses.

Upgrade your career with OTP Bank!

We invite you to apply to recrutare@otpbank.md, mentioning the position you are applying for.
If you have not identified a vacancy for your field of training, send us your CV and, depending on availability for the required positions in new projects, we will contact you. We look forward to meeting you and teaming up together!

Business Jobs

Manager relații clienți, Direcția Clienți Corporativi Locali, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor noi din categoria Large Corporate, precum şi în menţinerea clienţilor corporativi existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Contribuție personală la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi;
 • Comunicarea și corespondenţa de afaceri cu clienţii corporativi ai Băncii;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi în atenția organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic / financiar-bancar;
 • Experienţă în relaționarea cu clienţii minim 3 ani în sistemul bancar;
 • Competențe de analiză a situației economico-financiare a întreprinderii;
 • Orientare către client;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, engleza, rusă;
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

Aplică

 

Manager relații clienți SME, Departamentul Întreprinderi Mici si Mijlocii

Ce ai de făcut:

 • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii IMM cu abordare non retail;
 • Corespondenţa cu clienţii Băncii;
 • Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii IMM cu abordare Non Retail către organele de decizie;
 • Responsabil de realizarea obiectivelor individuale stabilite și de calitatea portofoliului de credit din gestiune;
 • Aprecierea nivelului de risc şi a gradului de rentabilitate a serviciului oferit;
 • Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecti, urmărirea atragerii la bancă.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare economice / financiar-bancare;
 • Experienţa în deservirea/comunicarea cu clienţii minim 2 an în sistemul bancar;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, rusă (engleza va constitui un avantaj);
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

Aplică

Manager relații Factoring, Secția Factoring, Direcția Finanțare Specializată și Internațională, Departamentul Tranzacții Bancare Globale

Ce ai de făcut:

 • Consilierea clienților și acordarea suportului pentru rețea în vânzarea produsului 
 • Prospectarea pieței pentru identificarea oportunităților de business și promovare
 • Comunicarea cu echipele interne și partenerii externi pe subiecte aferente tranzacțiilor
 • Asigurarea funcțiilor post-vânzare: monitorizarea achitării creanțelor, raportare, îndeplinire buget, etc.
 • Operarea în softul dedicat
 • Analiza eligibilității tranzacțiilor de Factoring conform DNI în vigoare
 • Administrarea procesului de perfectare a contractelor și dosarelor de Factoring
 • Participarea la elaborarea documentelor normative interne și proceselor de business


Vom aprecia sa ai:

 • Spirit de inițiativă, implicare și perseverență
 • Abilitati excelente de comunicare, relaționare si negociere
 • Capacitatea de a oferi soluții eficiente pentru problemele identificate
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă
 • Cunoaşterea sistemului financiar-bancar și a tehnicilor de vânzare a produsului
 • Studii superioare economice, financiar-bancare
 • Experienţă în sistemul financiar - bancar de cel puţin 3 ani

 

Aplică

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Aplică

Consilier Creditare Persoane Fizice, Sucursala nr. 6 Aneni

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor persoane fizice;
 • Dezvoltarea relaţiilor cu clienţii din portofoliu şi fidelizarea lor;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor băncii;
 • Analiza pieţei şi identificarea clienţilor potenţiali.


Vom aprecia sa ai:

 • Experienţă bancară de minim 1,5 an;
 • Studii superioare economice/financiare;
 • Cunoştinţe tehnico – comerciale specifice produselor bancare;
 • Cunoştinţe de aplicare a MS Office;
 • Cunoaşterea limbilor: româna, rusa; engleza va constitui un avantaj.

 

Aplică

Conslier Clientelă CLIPRO

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.


Vom aprecia sa ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.

 

Aplică

Support Jobs

Consilier Clientelă Multimedia, Centrul de Contact Multimedia

Ce ai de făcut?

 • Recepționarea si tratarea (până la soluționarea definitiva) a solicitărilor primite de la clienții existenți si/sau potențiali ai Băncii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie, email, chat, etc.);
 • Realizarea acțiunilor de Suport pentru clienții Băncii deținători de carduri bancare;
 • Realizarea acțiunilor de Suport pentru clienții Băncii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 • Consilierea clienților existenți și potențiali cu informație generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 • Participă la vânzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de întâlniri de vânzare pentru clienții existenți și potențiali, interesați de produsele bancare, la Sucursala sau redirecționare la Secția Vânzări la Distanță;
 • Apelarea clienților in cadrul campaniilor de telemarketing sau a sondajelor de calitate.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii medii sau superioare cu profil economic;
 • Cunoașterea produselor și serviciilor bancare;
 • Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu/avansat de comunicare;
 • Abilități de operare PC, pachete/aplicații software și baze de date interne;
 • Experiența în domeniul vânzărilor produselor bancare constituie un avantaj.

Aplică

 

Consilier Clientelă Multimedia, Centrul de Contact Multimedia, Secția Vânzări la Distanță

Ce ai de făcut?

 • Vânzarea produselor și serviciilor Băncii prin intermediul canalelor alternative de distribuție (telefonie, fax, email, sms , IVR, etc);
 • Procesează solicitările privind creditele de consum parvenite prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, destinate persoanelor fizice;
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 • Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 • Cunoașterea, aplicarea și respectarea DNI ale Băncii;
 • Organizare și orientare spre eficiență a activităților gestionate în cadrul Secției Vânzări la Distanță;
 • Participarea în proiecte de dezvoltare ale Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu/avansat de comunicare;
 • Abilităţi de operare PC, pachete/aplicații software și baze de date interne (nivel avansat);
 • Experiența în domeniul vânzărilor produselor bancare constituie un avantaj.

 

Aplică

Încasator, Secția Încasare Numerar, Centru de Procesare Servicii Clienți

Ce ai de făcut?

 • Asigură pregătirea, primirea, predarea și transportarea valorilor către/ de la Banca Națională, Băncile Comerciale, subdiviziunile Băncii și Agenții economici;
 • Asigură verificarea și pregătirea, primirea și transportarea - valorilor la exportul de valuta sau asigură predarea valorilor în valută la import numerar;
 • Asigură alimentarea/ descărcarea ATM-urilor/ MBA off-site conform DNI în vigoare;
 • Coordonează activitatea zilnică a echipei de încasare în caz de înlocuire a încasatorului coordonator;
 • Asigură evidenta stricta a deplasării la punctele de colectare (Agenți Economici) conform rutelor și graficilor stabilite;
 • Asigură predarea numerarului în Tezaurul Central al Băncii la întoarcerea de pe rută pe parcursul zilei operaționale sau depozitarea sigură a acestora în Tezaurul Serviciului Încasare;
 • Asigură integritatea genților cu valori încasate, pentru care poartă răspundere materiala deplină;
 • Asigură confidențialitatea informațiilor și a datelor referitoare despre numerarul primit/ predat și transportat;
 • Îmbunătățește continuu performanțele proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacției necesităților și așteptărilor clienților și altor părți interesate, elaborează propuneri pentru optimizarea/ îmbunătățirea proceselor aferente prestării serviciilor de încasare;
 • Respectă strict prevederile legislației în vigoare și documentelor normative interne;
 • La indicația superiorului ierarhic va exercita alte sarcini ce țin de activitatea Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare incomplete sau speciale;
 • Experiență de muncă în domeniu;
 • Cunoașterea limbilor: române, ruse;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Abilitate înaltă de verificare și control;
 • Capacitatea de a înțelege și aprecia riscurile operaționale.

 

Aplică

Analist financiar, Secţia Suport SME, Departamentul Întreprinderi Mici Şi Mijlocii

Ce ai de făcut?

 • Analiza economico-financiară a indicatorilor și evoluției rezultatelor financiare, cu prognoza fluxului de numerar și estimarea capacității de plată și a bonității persoanelor juridice din segmentul IMM in procesul de prelucrare si aprobare a creditelor;
 • Examinarea tranzacțiilor purtătoare de riscuri pentru clienții din segmentul IMM (tot spectrul facilităților de credit din portofoliul de produse ale Băncii);
 • Formularea propunerilor pentru alte subdiviziuni şi organe competente de decizie ale Băncii;
 • Participarea la structurarea tranzacțiilor de credit prin elaborarea documentației de credit;
 • Perfectarea contractelor de credit şi de gaj aferente facilităților de credit pentru clienți persoane juridice IMM;
 • Monitorizarea trimestrială a Situațiilor Financiare și a condițiilor financiare contractuale ale Debitorilor din segmentul IMM.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic, preferabil facultatea Finanțe/Contabilitate;
 • Experiență în domeniul bancar – minim 1 an;
 • Experiență în domeniul analizei financiare sau a contabilității întreprinderilor va fi un avantaj;
 • Cunoașterea Standardelor de Contabilitate, legislației BNM în domeniul creditării, economic;
 • Abilitate de a sintetiza informațiile și a transpune indicatorii financiari într-o analiza structurată și concisă a stării economico-financiare a întreprinderii;
 • Cunoștințe la nivel mediu în sistemele şi aplicațiile informatice - MS Office, în special (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoașterea limbii române, ruse şi engleze;
 • Punctualitate în pregătirea și prezentarea calitativă a informațiilor cu respectarea termenului limită;
 • Gândire analitică, critică şi de sinteză, orientare către rezultate, inițiativă, atitudine proactivă, responsabilitate, gestiunea eficientă a timpului, capacitatea de a gestiona si monitoriza mai mute sarcini simultan, concentrare și atenție maximă la detalii.

 

Aplică

 

Manager Produs, Secția Produse Persoane Fizice, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea/dezvoltarea ofertei de produse a băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile pe piaţă într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Promovarea eficientă a produselor şi serviciilor Băncii;
 • Crearea și evoluţia produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de preţuri aferente;
 • Crearea planuri de promovare pentru produsele şi serviciile băncii din segmentul pieţei clienţilor PF şi urmărirea executării lor;
 • Elaborarea şi actualizarea DNI aferente produselor gestionate;
 • Crearea planurilor de distribuţie (plasare) pentru produsele şi serviciile Băncii şi urmăreşte executarea lor;
 • Segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi.
 • Definirea campaniilor de comunicare şi marketing operaţional.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Experiență minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar, preferabil - produse creditare;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea tehnologiei produselor bancare;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • Cunoașterea limbilor română, rusă; engleză - va fi un avantaj;
 • Orientare spre client;
 • Orientare spre rezultat;

 

Aplică

Coordonator marketing, Secția Marketing și Cercetări, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut?

 • Participă la elaborarea bugetului de marketing în colaborare cu managerii de campanii;
 • Supervizează utilizarea eficientă a resurselor aferente activității de marketing: monitorizează cheltuielile, gestionează facturile și coordonează reconcilierea datelor între subdiviziuni;
 • Asigură stabilirea și menținerea parteneriatelor eficiente și fiabile cu furnizorii externi;
 • Asigură procesul de achiziție și distribuție a materialelor aferente activităților de promovare.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil de Marketing sau Economie;
 • Experiență de muncă de minim 1 an;
 • Experiență în colaborare cu agenții de publicitate, organizatori de evenimente, tipografii, furnizori de materiale de promovare personalizate- va constitui un avantaj competitiv;
 • Responsabilitate și orientare spre rezultat;
 • Abilități analitice, de organizare și planificare.

 

Aplică

Manager Produs, Secția Financing Products, Departamentul Gestiunea Produselor Corporative

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea, dezvoltarea, gestiunea și promovarea produselor de finanțare dedicate Persoanelor Juridice (Retail și Corporate) în vederea creșterii competitivității Băncii pe piața produselor gestionate;
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor produselor, serviciilor, proceselor și funcționalităților sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacției necesităților și așteptărilor clienților și altor părți interesate;
 • Elaborarea propunerilor cu privire la strategia ofertelor de preț pentru produsele de finanțare;
 • Elaborarea/contribuirea/actualizarea DNI aferente produselor gestionate;
 • Participarea la elaborarea și realizarea planului de marketing și implicarea în promovarea produselor gestionate (inclusiv produsele gestionate în sinergie cu alte departamente);
 • Inițierea și elaborarea cerințelor de dezvoltări IT și de parametrizare a produselor de finanțare în sistemul informațional al Băncii, alte aplicații;
 • Participarea la sesiuni de formare a personalului băncii pentru produsele noi;
 • Contribuirea la segmentarea pieței și selectarea grupelor țintă de clienți;

 

Vom aprecia să ai:

 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea tehnologiei produselor bancare de creditare;
 • Cunoașterea tehnicilor de promovare și stimulare a vânzărilor;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleză;
 • Experiență minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (produse bancare dedicate persoanelor juridice).

 

Aplică

Analist operațional, Secția Angajamente Retail, Centru de Procesare Servicii Clienți

Ce ai de făcut?

 • Asigură setarea in SIB facilitățile de credit și anume – eliberarea creditelor, rambursarea (anticipată, totală), restructurarea, etc.,
 • Asigura verificarea dosarelor de credit, in corespunderea acestora cu normele interne si în ceea ce privește securitatea, calitatea, conformitatea, imparțialitatea si estimarea riscurilor operaționale.
 • Asigură supravegherea zilnica a operațiunilor efectuate si raportarea activităților.

Vom aprecia să ai:

 • Cunoașterea legislației financiar – bancare, în special domeniul creditării.
 • Cunoașterea produselor bancare.
 • Experiență în domeniul bancar, in domeniu creditării va fi un avantaj.
 • Studii superioare cu profil economic.
 • Responsabilitate, obiectivitate și imparțialitate.
 • Păstrarea confidențialității informației.
 • Cunoașterea la nivel avansat: MS Office, sisteme și aplicații informatice specifice bancare.
 • Cunoașterea limbii române și ruse.

 

Aplică

Team Leader Business Analiști, Direcția Suport Proiecte, Departamentul Proiecte și Organizare

Ce ai de făcut?

 • Organizezi și coordonezi activitatea de gestiune Evoluții (dezvoltari non-proiect) IT, identifici și gestionezi interdependențele între Evoluțiile IT și Proiectele din portofoliul Departamentului;
 • Asiguri gestionarea corespunzătoare a liniilor bugetare aferente Evoluțiilor IT și asiguri reconcilierea informației privind consumul liniilor respective de buget cu echipele contribuitoare;
 • Stabileşti obiectivele operaționale ale echipei Direcției Suport Proiecte şi resursele necesare pentru realizarea acestora, având drept baza obiectivele departamentului; contribui la stabilirea obiectivelor strategice ale departamentului, împreună cu ceilalți lideri de echipe din cadrul departamentului;
 • Ești responsabil de delegarea muncii, de supravegherea progresului către obiective și de instruirea membrilor echipei de business analisti ai sistemului informational;
 • Asiguri rolul de Business Analist a sistemului informational pentru Evoluții/Proiecte IT de complexitate foarte înaltă;
 • Contribui la elaborarea, gestionarea și raportarea Bugetului anual al departamentului;

Vom aprecia să ai:

 • Studii universitare complete în domeniul bancar/economie/TIC;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză la nivel avansat;
 • Experienţă de lucru în domeniul financiar - bancar minimum 5 ani;
 • Experienţă în domeniul proiectelor și/sau a dezvoltărilor de software minimum 3 ani;
 • Orientare spre rezultat;
 • Orientare spre Client;
 • Cunoaşterea aplicaţiilor de birotică la un nivel avansat;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate.

 

Aplică

Control Jobs

Analist junior modelare riscuri, Departamentul Monitorizarea și Administrarea Riscului de Credit și de Piață

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea scorecard-urilor pentru aplicațiile de scoring;
 • Documentarea procesului de elaborare și revizuire a modelelor de scoring;
 • Asigurarea monitorizării performanței modelelor utilizate în procesul de gestiune a riscului de credit prin efectuarea exercițiilor de back-testing;
 • Elaborarea cerințelor de business în vederea optimizării și automatizării proceselor de administrare și monitorizare a riscurilor de credit și contrapartidă;
 • Participarea în cadrul proiectelor IT de integrare și dezvoltare;
 • Întocmirea rapoartelor aferent portofoliului de expuneri la risc de credit;
 • Actualizarea periodică a seturilor de date utilizate la calculul indicatorilor de risc;
 • Exercitarea altor sarcini ale superiorului ierarhic în dimensiunea cunoștințelor și abilitaților deținute, inclusiv realizarea atribuțiilor unui coleg temporar absent.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi/sau exacte;
 • Experiență de lucru în domeniul financiar-bancar, avantaj in zona de creditare sau credit risc management;
 • Cunoșterea metodelor și tehnicilor de evaluarea riscurilor, preponderent în domeniul riscului de credit;
 • Abilități bune de analiză și sinteză, capacitatea de a lucra cu volume mari de date;
 • Gândire proactivă, capabil să planifice, să prioritizeze și să execute mai multe proiecte simultan;
 • Cunostințe avansate a pachetului MS Office (cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj);
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Integritate, responsabilitate și capacitatea de lucru în echipă.

Aplică

Analist, Echipa de Aprobare a Creditelor, Departamentul Credit Risc Underwriting

Ce ai de făcut:

 • Analiza dosarelor de credit pentru persoane juridice Micro și persoane fizice în conformitate cu limitele de intervenție Risc și/sau au un grad de risc de credit ridicat, în vederea asigurării ca riscurile aferente tranzacțiilor sunt acceptabile și conforme cu politica de creditare a Băncii.
 • Oferirea asistenței în aprecierea riscurilor de contrapartidă comercială și persoane fizice și asigurarea validării finale a acestora, în funcție de limitele de competență.
 • Perfectarea opiniilor de risc pentru fiecare solicitare de credit, cu concluzii şi propuneri argumentate pentru diminuarea riscului în scopul emiterii unei decizii finale de autoritatea de credit competentă;
 • Asigurarea controlului respectării strategiei și politicilor de creditare ale Băncii.
 • Elaborarea rapoartelor interne și externe, inclusiv către Grupul OTP privind activitatea de creditare.
 • Participarea la elaborarea și avizarea modificărilor DNI și a procedurilor specifice activității de credit în general, în vederea asigurării unui cadru de administrare a riscului de credit cuprinzător și eficient.
 • Verificarea respectării normelor ce ţin de documentaţia prezentată şi principiile de prudenţă; verificarea și revizuirea periodică a limitelor de intervenție Risc și a altor reguli de avizare a dosarelor de credit.
 • Executarea controlului periodic al calităţii creditelor aprobate;
 • Promovarea culturii de risc prin formarea personalului implicat în activitatea de creditare.
  •  

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experienţă de muncă în domeniu de creditare cel puţin 3 ani (preferabil sistemul bancar);
 • Gândire analitică;
 • Cunoaşterea tehnicilor de analiza economico-financiară pe baza documentelor contabile şi altor documente pentru companii de talie mici și medie, inclusiv pe baza tehnologiei Micro;
 • Cunoştinţe avansate de lucru în Microsoft Office, în special Excel şi PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii române, engleze, ruse.

 

Aplică

Ofițer KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile cunoașterii clienților, Persoane Expuse Politic;
 • Analiza și validarea dosarelor Cunoaște-ți clientul, aferente intrării în relații și/sau revizuirii relațiilor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea filtrării clienților în baza listelor de sancțiuni internaționale și PEP
 • Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile KYC;
 • Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniul cunoașterii clienților.

 

Vom aprecia să ai:

 • Ce ai de făcut:

  • Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile cunoașterii clienților, Persoane Expuse Politic;
  • Analiza și validarea dosarelor Cunoaște-ți clientul, aferente intrării în relații și/sau revizuirii relațiilor conform prevederilor legale;
  • Asigurarea filtrării clienților în baza listelor de sancțiuni internaționale și PEP
  • Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile KYC;
  • Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniul cunoașterii clienților.

   

  Vom aprecia să ai:

 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Persoane Expuse Politic, Sancțiuni internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office;
 • Gândire analitică;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile KYC, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate.

 

Aplică

Ofițer AML, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Participarea în evaluarea riscurilor din domeniile prevenirii spălării banilor și sancțiuni internaționale, identificarea neajunsurilor în sistemul de control intern și înaintarea planurilor de acțiuni pentru remedierea acestora;
 • Analiza disfuncționalităților depistate în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale, identificarea riscurilor și propunerea măsurilor de prevenire;
 • Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Examinarea tranzacțiilor din perspectiva respectării prevederilor legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte;
 • Examinarea tranzacțiilor prin prisma respectării regimurilor de sancțiuni internaționale emise de autoritățile străine;
 • Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniile embargouri și sancțiuni, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în subdiviziuni;
 • Perfectarea și transmiterea rapoartelor obligatorii către autorități.

 

 • Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
 • Gândire analitică;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;

 

Aplică

AML/KYC Analyst - Power BI, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Procesarea și sporirea calității controalelor cu privire la gestiunea procesului de intrare în relație cu clientul și monitorizării tranzacțiilor;
 • Automatizarea, dezvoltarea rapoartelor existente și generarea de rapoarte noi (la cerere) interne și externe;
 • Elaborarea și implementarea proceselor automatizate privind identificarea și reducerea riscurilor operaționale și de conformitate;
 • Analiza, prelucrarea și automatizarea datelor cu privire la fluxurile aferente identificării clienților și tranzacțiile acestora;
 • Participarea la proiectele băncii și contribuția cu expertiza în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, embargouri și sancțiuni.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic/statistic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar / reporting va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Persoane Expuse Politic, Sancțiuni internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office, MS Power BI;
 • Gândire analitică
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și pro activitate.

 

Aplică

Ofițer CDD, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale în cadrul relațiilor de afaceri cu Băncile Corespondente;
 • Aplicarea măsurilor de Cunoaște-ți clientul în cadrul relațiilor de afacere cu băncile corespondente conform Documentelor Normative Interne în vigoare;
 • Pregătirea și transmiterea răspunsurilor la solicitările KYC primite de la băncile corespondente legate de activitatea OTP Bank SA și tranzacțiilor clienților;
 • Examinarea tranzacțiilor clienților din perspectiva respectării prevederilor legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte;
 • Examinarea tranzacțiilor prin prisma respectării regimurilor de sancțiuni internaționale emise de autoritățile străine;

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale (inclusiv în cadrul relațiilor de afaceri cu Băncile Corespondente);
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office;
 • Gândire analitică;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;

 

Aplică

Auditor, Departamentul Audit

Ce ai de făcut:

 • Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
 • Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
 • Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
 • Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
 • Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
 • Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar/economic;
 • Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
 • Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
 • Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

 

Aplică

Specialist Securitate Carduri Senior, Secția Securitatea Cardurilor Bancare, Departamentul Securitate Bancară

Ce ai de făcut:

 • Prevenirea și combaterea fraudelor în activitatea de emitere și acceptare la plată a cardurilor, dezvoltarea și implementarea de scenarii, reguli și măsuri pentru identificarea și prevenirea tentativelor și fraudelor cu carduri bancare;
 • Monitorizarea tranzacțiilor efectuate cu cardurile bancare pe partea de emitere și acceptare, investigarea tentativelor și cazurilor de fraudă;
 • Analiza riscurilor legate de activitatea cu carduri bancare în rețeaua de emitere și acceptare a cardurilor bancare;
 • Analiza tendințelor și cauzelor activității frauduloase cu carduri bancare. Raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte;
 • Tratarea reclamațiilor/petițiilor clienților legate de tranzacțiile efectuate cu cardurile bancare, investigarea și contestarea prin procedura de dispută (chargeback, second presentment, arbitraj e.t.c.) ;
 • Participare la raportări interne și externe privind domeniul securității cardurilor bancare;
 • Organizarea si desfășurarea instruirilor și sesiunilor de formare pentru personalul băncii în domeniul fraudelor cu carduri bancare;
 • Elaborarea comunicatelor și anunțurilor de informare a utilizatorilor de servicii de plată, prin diferite canale de comunicare, despre tipurile de fraude cu carduri bancare, măsuri de securitate e.t.c.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar/economic;
 • Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
 • Experienţă de muncă în sistemul financiar-bancar sau în domeniul sistemelor de plăți, cel puţin 2 ani;
 • Cunoștințe privind modul de funcționare a cardurilor și al operațiunilor cu carduri, a reglementărilor sistemelor internaționale de plăţi Visa/Mastercard;
 • Reacție promptă, găsirea și propunerea unor soluții rapide și cât mai corecte d.p.d.v. al riscului ;
 • Rezistență la sters, implicare, insistență, multi-tasking și lucru în echipă;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor specifice, de a înțelege și aprecia riscurile operaționale;
 • Orientare spre client, proces și rezultat;
 • Abilități de comunicare și cooperare eficientă;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză;

 

Aplică

IT jobs

DevOps Engineer, Secția Studii și Dezvoltare, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Colaborarea cu echipele de infrastructură și dezvoltare pentru a identifica și prioritiza domeniile de automatizare, optimizare și îmbunătățire;
 • Construirea și menținerea procesului de integrarea continuă și livrare continua (CI/CD);
 • Definirea și configurarea proceselor de dezvoltare, testare, release, update și support pentru operațiunile DevOps;
 • Gestionarea și monitorizarea infrastructurii și serviciilor DevOps, inclusiv serverele, componentele de stocare și de rețea ce hostează infrastructura DevOps;
 • Monitorizarea proceselor pe parcursului ciclului de viață al soluțiilor IT, identificarea și aplicarea optimizărilor identificate;
 • Depănarea și rezolvarea problemelor de infrastructură și aplicații și implementarea măsurilor de prevenire;
 • Cunoașterea instrumentelor și tehnologiilor DevOps de ultimă generație și evaluarea potențialului acestora de a îmbunătăți procesele IT și de infrastructură în cadrul OTP Bank Moldova;
 • Adoptarea și integrarea practicilor de securitate în toate etapele ciclului de viață al dezvoltării softului/soluției livrate;
 • Menținerea documentației actualizate și accesibilă pentru a facilita colaborarea cu echipele de infrastructură și dezvoltare, cât și pentru a facilita integrarea echipei DevOps.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaţionale;
 • Experiență de lucru în domeniul Tehnologiilor Informaţionale – minim 5 ani (dintre care minim 2 ani experiență de lucru pe poziția de devops);
 • Experiență semnificativă de administrare și gestionare a sistemelor de operare Linux;
 • Experiență cu soluții de scripting, cum ar fi PowerShell/ Bash scripting;
 • Experiență în provizionarea Ia IaC a infrastructurii computing;
 • Experiență de gestionare a sistemelor de orchestrare containere (OpenShift/Kubernetes/Docker Swarm/etc);
 • Experiență de lucru cu sisteme de control versiuni (GitHub/GitLab/Bitbucket/TFS/etc);
 • Experiență cu sistemele de colectare metrici și monitorizare (Prometheus/Graphite, Grafana, Splunk);
 • Experiență cu sistemele de management a configurațiilor (Chef/Puppet/Ansible/Terraform/etc);
 • Experiență cu sistemele de CI/CD (Jira/GIT, Bamboo/Jenkins/etc);
 • Experiență cu sisteme de gestionare artefacte (Jfrog/Sonatype Nexus/etc);
 • Experiență de lucru cu platforme de Cloud, cum ar fi AWS, Azure sau GC;
 • Cunoștințe a limbajelor de programare cum ar fi Phyton/Ruby/Rust/JS/Go;
 • Cunoştinţe în sisteme de gestiune a bazelor de date ( MySQL, Oracle/PostgreSQL, MongoDB, etc);
 • Cunoaşterea regulilor și a noțiunilor de securitate informaţională;
 • Atitudine poractivă de rezolvare a problemelor, spirit de echipă;
 • Cunoaşterea limbilor română și engleză.

Aplică

Analist senior programator, Secția Studii și Dezvoltare Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea şi implementarea produselor soft bancare;
 • Mentenanţa şi optimizarea produselor soft bancare;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare şi experiență de minim 1 an în domeniul IT;
 • Cunoaşterea minimum a unui limbaj de programare: Java, C#, SQL, Oracle PL/SQL;
 • Experiența de lucru cu unul din SGBD: Oracle, MSSQL;
 • Experiență în utilizarea SO Windows, Unix;
 • Cunoaşterea limbilor română şi engleză;
 • Experienţă în domeniul bancar de minimum 1 an va constitui un avantaj.

 

Aplică

System Analyst, Secţia Studii și Dezvoltare, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Ce ai de făcut:

 • Contribui activ la proiectarea și implementarea soluțiilor tehnice, împreună cu echipa din care faci parte;
 • Propui imbunatatiri/dezvoltari ale sistemelor existente si urmaresti proiectele de la stadiul de pregatire a specificațiilor pana la faza de stabilizare;
 • Colaborezi cu furnizorii de software si stabilesti specificatiile tehnice;
 • Esti responsabil de analiza cerințelor busines și crearea planului logic pentru dezvoltare IT;
 • Planifici funcționalitatea / stratul logic / fluxurile de lucru / ecranele / tabelele de date / interfețele și transformi cerințele de business în cerinte IT;
 • Planifică, definește testele de regresie / unitate / sistem / utilizator;
 • Responsabil cu suportul de nivel 2 si 3 pentru CORE Banking System.
 •  

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnologiilor informaționale;
 • Experiență de minim 2 ani în domeniul bancar;
 • Cunoștințe profunde în straturi funcționale și logice ale unei aplicații IT / grup de aplicații;
 • Experiență în programe de implementare IT importante (înlocuirea sistemului bancar de bază, implementarea sistemelor bancare electronice etc.);
 • Cunoașterea metodologiilor relevante (PMP, SDLC, Agile);
 • Experiența in SQL, PL/SQL (nivel mediu) este de asemenea un avantaj.
 • Experiență în proiecte gestionate în mediul multinational;
 • Experiență în activități bancare și servicii IT bancare;
 • Abilități excelente de comunicare, management și prezentare.

 

Aplică

 •  
Analist Producție Informatică - Suport, Secția Centrul de Exploatare, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Acordarea suportului funcțional și consultanței utilizatorilor SIB, linia 1 de suport TI, privind utilizarea funcționalului sistemului automatizat bancar (în continuare – ”SAB”) aflat în exploatare în regim de producție;
 • Acordarea consultaței și suportului tehnic pentru înregistrarea și procesarea solicitărilor de asistență și extragere date înaintate de către utilizatorii SIB, inclusiv cu excaladarea către și implicarea liniilor de suport TI superioare;
 • Acordarea suportului privind identificarea şi formalizarea cazurilor de erori sau incidente funcţionale al SAB;
 • Înregistrarea și remedierea anomaliilor și incidentelor raportate aferent funcționării SAB;
 • Acordarea suportului privind versiunile de livrare în teste şi producţie aferente mentenanţei evolutive şi corective SAB;
 • Monitorizarea asigurării unor termeni rezonabili de corecţie (prin dezvoltare, testare funcţională şi omologare bancară) a incidentelor funcţionale aferente SAB.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau în domeniul IT;
 • Experiența de activitate în sistemul financiar-bancar constituie un avantaj;
 • Cunoștințe medii/avansate ale limbii engleze;
 • Cunoștințe temeinice profil tehnic și în domeniu IT;
 • Gândire inovativă, capacitate de analiză şi sinteză, judecată rapidă;
 • Rezistenţă la sarcini repetitive şi situaţii de stres;
 • Flexibilitate şi autodezvoltare.

 

Aplică

Administrator de sistem, Secția Rețea și Echipamente, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea, administrarea și configurarea sistemelor bazate pe SO Linux cât și Windows;
 • Implementarea și gestionarea sistemelor de backup, monitorizarea performanței aplicației și a bazei de date;
 • Îmbunătățirea dezvoltării infrastructurii și mentenanța aplicațiilor din gestiunea Băncii;
 • Identificarea și rezolvarea problemelor (Troubleshooting) de infrastructură informațională a Băncii;
 • Automatizarea proceselor de administrare a sistemelor și platformelor din gestiunea Băncii;
 • Administrarea soluției integrate de virtualizare;
 • Instalarea, configurarea și mentenanța serverelor hardware și mașinilor virtuale din gestiunea Băncii;
 • Mentenanța și suportul altor sisteme informaționale a Băncii;
 • Implementare a platformelor în cadrul proiectelor noi, cât și acordare suportului după lansarea proiectului, ajustarea performanței și tranziția către operațiunile de asistență, acolo unde este cazul;
 • Asigură elaborarea și actualizarea documentației tehnice privind infrastructura IT a Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în domeniul Tehnologiilor Informaționale minim 3 ani;
 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cursuri finisate domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Certificate CCNA, LPIC, Microsoft Certification (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea sistemelor de operare (Oracle Linux si Windows OS);
 • Cunoașterea sistemelor de virtualizare (Vmware, Hyper-v);
 • Cunoștințe în administrarea serviciilor Apache Tomcat, Java Tomcat, MS Exchange, SharePoint, DHCP, DNS, AD, IIS, GPO si LDAP;
 • Cunoștințe de servere și tehnologii de stocare, medii NAS/SAN, matrice de discuri (disk arrays), sisteme de backup;
 • Cunoașterea instrumentelor din linia de comandă și a scripturilor Powershell, Shell, Bash;
 • Cunoștințe de depanarea a incidentelor de infrastructura IT (Pachet Capture);
 • Cunoașterea sistemelor de baze de date, cum ar fi MySQL, PostgreSql si Oracle DB (ar fi un avantaj);
 • Experiență practică cu una dintre platformele de cloud public: AWS, Azure, GCP (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

 

Aplică