Picture

Garanții bancare

Protecție împotriva riscurilor comerciale

Optimizarea necesarului de finanțare

Gamă variată de garanții bancare

Garanțiile Bancare reprezintă un instrument de garantare emis de bancă la ordinul clientului (Ordonator), sub forma unui angajament irevocabil și necondiționat de a plăti Beneficiarului o sumă de bani, pentru neîndeplinirea obligațiilor garantate. Cu alte cuvinte, Mobiasbanca – OTP Group preia obligatiile de plată în relațiile tale de afaceri, în condiții avantajoase, indiferent de domeniul în care activează compania.

Avantaje pentru importatori

  • Obții protecție împotriva riscurilor comerciale de neexecutare sau executare defectuoasă a contractelor/angajamentelor, de pierdere a avansurilor
  • Facilitezi participarea furnizorilor străini la licitațiile organizate de companie
  • Costuri mai mici decât pentru obţinerea unui credit bancare
  • Poți optimiza necesarul de finanțare
  • Asistență și consiliere bancară profesionistă

 

Avantaje pentru exportatori

  • Reducerea riscurilor comerciale, financiare sau politice care pot impacta buna desfășurare a tranzacțiilor
  • Facilitarea participării la licitaţii internaţionale fără mobilizarea resurselor financiare proprii
  • Facilitarea obținerii unui avans pentru livrări
  • Asistență și consiliere bancară profesionistă

Principalele tipuri de garanții

Scrisori de garanţie bancară de bună plată (Payment guarantee)

Se acordă la cererea cumpărătorului şi asigură vânzătorului plata livrărilor de mărfuri sau prestărilor de servicii. Banca se angajează de a plăti irevocabil, conform condiţiilor, suma garantată, în cazul în care cumpărătorul nu a efectuat plata la scadenţă.

Scrisori de garanţie bancară de returnare a avansului (Advance payment guarantee)

Se acordă la cererea vânzătorului şi asigură plătitorului de avans rambursarea, în cazul în care vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiunile contractuale.

Scrisori de garanţie bancară de participare la licitaţie (Bid bond)

Se acordă în cazul cererilor de ofertă publice. Banca se angajează de a plăti beneficiarului suma garantată, în cazul în care oferta este retrasă de către ofertant înainte de adjudecare; în cazul în care comanda este refuzată de către ofertant după adjudecare; în cazul în care garanţia de participare la licitaţie nu este înlocuită printr-o garanţie de bună execuţie după adjudecare. De regulă, se emite în valoarea de 1-5% din valoarea ofertei.

Scrisori de garanţie bancară de bună execuţie a contractelor comerciale (Performance bond)

Se acordă la cererea vânzătorului şi asigură cumpărătorului buna execuţie a contractului comercial. Banca se angajează de a plăti beneficiarului suma garantată, în cazul în care vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiunile contractuale în ce priveşte cantitatea, calitatea mărfurilor livrate, a lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate sau/şi termenilor de livrare. De regulă, se emite în valoarea de 10% din suma contractului.

Scrisori de garanţie bancară de restituire a unui credit (Credit reimbursement guarantee)

Se acordă în scopul acoperii creditului pe care îl acordă banca-terţă (beneficiarul garanţiei) în favoarea unor persoane fizice şi juridice. Banca se angajează de a plăti beneficiarului suma garantată, în cazul în care debitorul nu rambursează creditul primit.

Acreditivul stand-by

Un instrument de protecţie contra riscurilor potenţiale ale comerţului internaţional, care îmbină avantajele unei scrisori de garanţie bancară cu cele ale unui acreditiv documentar.

Informații utile, regulamente, costuri

Condiții General Bancare
Tarife Persoane Juridice