Picture

Acreditive

Siguranţă şi protecţie

Gamă largă de acreditive

ce respectă standardele internaționale în domeniu

Gestiunea eficientă

a resurselor financiare

Acreditivele bancare sunt instrumentele ideale pentru securizarea angajamentelor din contractele comerciale internaționale. Acesta este un angajament bancar ferm prin care Banca Emitentă se obligă să facă plata în favoarea unui Beneficiar, atunci când se respectă cu strictețe termenii și condițiile acreditivului.

Avantaje pentru importatori

 • Asigură acoperirea riscurilor comerciale
 • Oferă certitudinea efectuării plății conform condițiilor stabilite
 • Eficientizează gestiunea resurselor financiare
 • Facilitează obținerea de finanţare/credite, inclusiv în perioada pre-livrare/post-livrare
 • Acoperă riscurilor de insolvabilitate și de țară – politice şi de transfer
 • Respectă standardele internaționale
 

Avantaje pentru exportatori

 • Asigură acoperirea riscurilor comerciale
 • Oferă certitudinea efectuării plății conform condițiilor stabilite
 • Facilitează obținerea de finanţare/credite, inclusiv în perioada pre-livrare/post-livrare
 • Eficientizează gestiunea resurselor financiare
 • Acoperă riscurilor de insolvabilitate și de țară – politice şi de transfer
 • Respectă standardele internaționale

Principalele tipuri de acreditive

Acreditivul irevocabil

Asigură acoperirea riscurilor comerciale

Acreditivul irevocabil confirmat

Asigură, suplimentar, acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente, precum şi a riscurilor de ţară – politice şi de transfer, în cazul în care banca confirmatoare se află în altă ţară decât cea a băncii emitente. În funcţie de prevederile contractuale, puteţi opta pentru acreditivul cu plată: la vedere, la termen (diferată), prin acceptare sau prin negociere.

Acreditivul stand-by

Un instrument de protecţie contra riscurilor potenţiale ale comerţului internaţional, care îmbină avantajele unei scrisori de garanţie bancară cu cele ale unui acreditiv documentar. Prevede o perioadă mai extinsă pentru efectuarea plăţii. Conform inţelegerii, banca importatorului se obligă să onoreze plata dacă exportatorul poate dovedi că firma importatoare nu şi-a indeplinit obligaţiile.

Contacte

e-mail: tradefinance@mobiasbanca.md
Tel: +373 22 812 400, +373 22 812 490

Informații utile, regulamente, costuri

Condiții General Bancare
Tarife Persoane Juridice