Picture

Responsabilitate socială

SUSȚINEM EXCELENȚA ÎN ARTĂ

 
 

OTP Bank susține cultura și arta contribuind la păstrarea și îmbogățirea valorilor culturale moldovenești,  dar și încurajarea inițiativelor contemporane.

 

Muzeul Național de Artă
De-a lungul activității sale de 80 de ani de la fondare, Muzeul Național de Artă a contribuit  la dezvoltarea patromoniului cultural național găzduind mii de expoziții și artiști de valoare. Cele peste 39 de mii de lucrări de рictură, sculptură, grafică și аrtă dесоrаtivă, de саrе dispune actualmente Muzeul Național de Arta al Moldovei, reflectă dezvoltarea artelor plastice în sec. XV-XX. Un loc aparte în ехроzițiе осuрă compartimentele consacrate аrtiștilоr plastici din Moldova.

Un frumos parteneriat leagă OTP Bank și Muzeului Național de Artă al Moldovei (MNAM) - singura instituție de profil din Republica Moldova.

În cadrul acestui parteneriat Muzeul a găzduit expoziții ale artiștilor internaționali consacrați, a expus lucrări ale artiștilor autohtoni în muzee din alte țări, a organizat vernisaje și proiecte de educație muzeală. De asemenea, beneficiind de susținerea OTP Bank, au fost organizate evenimente precum Noaptea Europeană a Muzeelor și Bienala Internațională de Pictură, evenimente care au loc în toate muzeele din lume și care atrag un număr foarte mare de vizitatori.

 

Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”
Filarmonica Națională a devenit o importantă scenă a culturii din Republica Moldova care desfăşoară  o amplă activitate în dezvoltarea diveselor genuri muzicale: academică, populară, muzica uşoară şi jazz. Pe parcursul anilor, Filarmonica a găzduit concerte memoriabile ale marilor maeștri ai artei muzicale naționale și universale, dirijori, compozitori, interpreți.

În anul 2020, Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” celebrează 80 de ani de la fondare, moment marcat de includerea în clasamentul celor mai notorii instituții de profil din spațiul CSI, conform portalului turistic „TurStat”.

OTP Bank susține activitatea și proiectele Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” în calitate de partener principal, promovând și valorificând tezaurul muzical național și universal.

Suntem onorați să fim partenerul instituției în promovarea excelenței în muzică și a tinerelor talente prin susținerea evenimentului anual „Gala Excelenței Muzicale 2019” și a Concursului Internațional de Canto Academic „Alexei Stârcea”. 

 

Descoperim tinere talente
În fiecare an OTP Bank promovează arta în rândul clienților şi angajaților, în cadrul expozițiilor organizate în câteva din locațiile băncii. Pe parcursul anilor, au fost vernisate expoziții de pictură, sculptură și grafică, artă contemporană, ale artiștilor autohtoni și internaționali.

Expoziția de artă contemporană „Renașterea” (2015) a adus în prim-plan artişti inediţi din noul curent de artă modernă din Moldova, fiind realizată în colaborare cu galeria de artă modernă și contemporană Vintage.

Expoziţia de sculptură, pictură şi grafică cu genericul Susţinem EXCELENŢA. Pentru că aşa este #corect” (2016) cu peste 100 de sculpturi din bronz şi tablouri semnate de artiştii atelierului Bronze-Elite, multe lucrări au fost expuse în premieră.

Flori şi muzică pentru femei” (2017) a oferit OTP Bank prin vernisarea unei inedite expoziţii de pictură şi sculptură în lemn semnate de artişti plastici din Republica Moldova, cu sprijinul Centrului Cultural „Artelit”și atelierului Bronze-Elite.

OTP Bank, împreună cu Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” au găzduit expoziția artiștilor plastici din Republica Moldova, România și Ucraina - „Reflecții de primăvară” ( 2018), în partenerait cu Centrul Cultural „Artelit”.

Vernisaj de pictură dedicat copiilor talentați din cadrul Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din capitală -  Culorile primăverii” (2020).