În atenţia acţionarilor OTP Bank S.A.

În atenţia acţionarilor OTP Bank S.A.

OTP Bank S.A. aduce la cunoștință acționarilor săi că, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Anuale a acționarilor din 13.05.2021 cu privire la repartizarea beneficiului Băncii, s-a decis repartizarea a 97 593 460,00 MDL din profitul net obținut după rezultatele anului financiar 2019 și 2020, pentru plata dividendelor acționarilor băncii proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, în mărime de 9,7648 MDL per acțiune.

Achitarea dividendelor va fi efectuată în mijloace băneşti începând cu data de 12 iulie 2021, conform borderoului dividendelor calculate întocmit în baza listei acţionarilor care au avut dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 13.05.2021, cu reținerea de către bancă a impozitului pe venit.

Eliberarea mijloacelor băneşti se va efectua pentru acţionarii băncii după cum urmează:

  • pentru persoane juridice – de către Departamentul Contabilitate în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii,
  • pentru persoane fizice – de către orice sucursală în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acționarului – se va prezenta procura.

Informaţii la telefon: 022 812 431, 022 812 339

Distribuie pe Facebook