Picture

Overdraft salarial

Planul tău de rezervă pentru situații neprevăzute

Până la 50 000 lei

sau maxim 3 salarii nete

Durata coincide

cu termenul de valabilitate al cardului

Rambursezi lunar

doar dobânda aferentă sumei utilizate

Dacă ești pus în fața unei situații neprevăzute sau pur și simplu ai nevoie de o rezervă de bani pe care să te poți baza până la salariu, descoperitul de cont autorizat (overdraft) este soluția potrivită.

Descoperitul de cont autorizat este un credit care se atașează la cardul tău salarial, prin care poți primi până la 3 salarii nete direct în cont. Overdraftul salarial nu are o destinație declarată și respectiv, cheltuielile nu trebuie justificate, iar dobânda o plătești doar pentru suma utilizată.

Avantajele tale

 • Suma maximă finanțată: 50 000 LEI sau maxim 3 salarii nete
 • Durata: coincide cu termenul de valabilitate al cardului
 • Dobânzi avantajoase
 • Comision zero de analiză dosar
 • Calcularea dobânzilor se efectuează doar pentru sumele utilizate
 • Stingerea automată a datoriei, la virarea salariului în cont
 • Fără justificarea cheltuielilor
 • Fără gaj sau fidejusori

Criterii de eligibilitate

Ești eligibil pentru a obține un descoperit de cont autorizat (overdraft) dacă îndeplinești următoarele condiții:

 • Ești cetățean al Republicii Moldova
 • Ai viză de reședință în Republica Moldova
 • Ești salariat al unei companii, care are încheiată o convenție de tip Proiect Salarial cu Banca
 • Ai minimum 4 luni de activitate la angajatorul curent și un contract de muncă pe perioadă determinată

Venituri acceptate

 • Venituri din salariu

Documente necesare

Informații utile, regulamente, costuri


*Termenul de aprobare poate depinde de suma/complexitatea dosarului de credit, iar rata dobânzii poate depinde atât de suma creditului, cât și de categoria clientului (clienții care își primesc salariul pe cardurile Mobiasbanca – OTP Group, clienții care au istorie creditară pozitivă sau care activează în sectorul medical). În cazul în care informația privind veniturile solicitantului din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat nu este concludentă sau lipsește, va fi necesar de a prezenta documente confirmative adiționale. Pentru o sumă mai mare de 100 000 lei, se va solicita confirmarea deținerii unui bun imobil în proprietate și poate fi solicitată fidejusiunea unei persoane terțe. Banca atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.