Conturi de economii

Cont de economii eProfit

eProfit este un cont în MDL, care vă permite să faceti economii oricând doriţi prin intermediul serviciului de internet banking – eMobias.md. În plus, aveţi acces la banii economisiţi în orice moment, pentru a depune si retrage bani, fără a afecta dobânda.

Astfel beneficiaţi de avantajele unui cont curent, cu posibilitatea de depunere şi retragere a banilor ori de câte ori aveţi nevoie, şi ale unui depozit la termen, cu o dobândă atractivă.
 

Ce vă oferă eProfit?

 • Economisiţi oricând doriţi: puteţi realiza oricând depuneri în cont din contul dvs. curent/de card cu serviciul eMobias.md;
 • Acces la economiile dvs.: puteţi realiza oricând viramente în contul dvs. curent/de card cu serviciul eMobias.md;
 • Câştiguri suplimentare prin dobânda atractivă, capitalizată lunar şi plătită în contul de economii;
 • Economii sigure, fondurile dvs. sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar;
 • Operaţiuni gratuite: deschiderea contului şi operaţiunile efectuate prin intermediul contului sunt absolut gratuite.
   

Caracteristici generale:

 • Monedă: MDL
 • Durată: Nedeterminată
 • Sold iniţial: 500 MDL
 • Sold minim pe durata utilizării contului: 0 MDL
 • Sold maxim: 75 000 MDL
 • Dobândă: flotantă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă
 • Capitalizare: lunar

Important: Calculul dobânzii este efectuat de la soldul efectiv existent în cont.


Operaţiuni permise:

 • Posibilitatea de depuneri suplimentare în cont: DA, prin intermediul serviciului eMobias.md, cu condiţia respectării soldului maxim în cont
 • Posibilitatea retragerii din cont: DA, prin intermediul serviciului eMobias.md

Important: Toate operaţiunile trebuie să fie efectuate de către Dvs. doar prin intermediul contului curent, deschis la bancă.

Documente solicitate: Copia şi originalul actului de identitate

Important: în cazul deschiderii contului de către o persoană împuternicită, adiţional documentelor menţionate mai sus se prezintă:

 • Copia actului de identitate al titularului de cont, legalizată notarial
 • Originalul actului de identitate al împuternicitului la cont
 • Actul sau copia actului autentificată notarial (procură) ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul curent, contul de economii

AFLAŢI MAI MULTE CHIAR ACUM!

Banca vă stă la dispoziţie pentru a vă acorda asistenţă sau informaţii adiţionale, prin:

 • Consilierul bancar din orice unitate Mobiasbanca
 • Serviciul Call Center, disponibil în fiecare zi, 24 ore din 24, la numărul de telefon 022 256 456.


Cont de economii Avantaj

Cont de economii în MDL, EUR şi USD, care combină avantajele unui cont curent cu cele ale unui depozit la termen.
Asigură rezerve financiare pentru situaţii neprevăzute.
Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă.

Monedă: MDL, EUR, USD

Durată – nedeterminată

Sold minim care trebuie menţinut în permanenţă în cont: 1000 MDL, 100 EUR, 100 USD

Dobânda: flotantă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă.

Capitalizarea dobânzii calculate trimestrial se face la date fixe indiferent de data deschiderii contului: în prima zi a fiecărui trimestru calendaristic.
Calculul dobânzii se efectuează reieşind din soldul efectiv din cont.

Operaţiuni Permise (cu respectarea soldului minim):

 • Depuneri de numerar
 • Retrageri de numerar

Disponibilitate imediată, la orice unitate Ma. l’Avantage se poate închide oricând la unitatea la care a fost deschis.

Documente solicitate la deschiderea unui cont de economii:

 • copia şi originalul actului de identitate (buletin sau paşaport)

În cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită la documentele menţionate mai sus se prezintă:

 • Copia actului de identitate a titularului de cont, legalizată notarial
 • Actul sau copia actului autentificată notarial (procura) ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul curent, contul de economii şi alte documente necesare deschiderii de conturi la bancă.

Avantaje:

 • Siguranţă: Mijloacele din contul de economii l’Avantage sunt garantate în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar.
 • Accesibilitate: Soldul minim este de numai 1000 MDL, 100 EUR, 100 USD
 • Flexibilitate: În orice moment se pot efectua operaţiuni de depunere sau retragere de numerar cu respectarea soldului minim şi fără a afecta dobânda cu care este remunerat contul.

Contul de economii poate fi deschis la orice filială sau reprezentanţă Ma.Cont de economii PENSIONAR

Cont de economii în MDL, EUR şi USD, care combină avantajele unui cont curent cu cele ale unui depozit la termen, destinat pensionarilor*

*Pensionar Persoană fizică rezidentă, cetăţean al Republicii Moldova care a atins vârsta de pensionare, conform legislaţiei în vigoare.

Asigură rezerve financiare pentru situaţii neprevăzute.
Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă.

Monedă: MDL, EUR, USD

Durată: Nedeterminată

Sold minim care trebuie menţinut în permanenţă în cont: 100 MDL, 10 EUR, 10 USD

Dobânda: Flotantă
Calculul dobânzii este efectuat reieşind din soldul efectiv din cont.
Dobânda este plătită lunar.
Capitalizarea dobânzii este efectuată lunar.

Operaţiuni permise (cu respectarea soldului minim):

 • Depuneri de numerar
 • Retrageri de numerar

Disponibilitate imediată, la orice unitate Ma. Contul de economi Pensionar se poate închide oricând la unitatea la care a fost deschis.

Documente solicitate:

 • Copia şi originalul actului de identitate (buletin sau paşaport)
 • Copia şi originalul carnetului de pensionar

În cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită la documentele menţionate mai sus se prezintă:

 • Copia actului de identitate al titularului de cont, legalizată notarial
 • Copia carnetului de pensionar, legalizată notarial
 • Actul sau copia actului autentificată notarial (procura) ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul, contul de economii şi alte documente necesare deschiderii de conturi la bancă.

Avantaje:

 • Siguranţă: Mijloacele din contul de economii Pensionar sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar.
 • Accesibilitate: Soldul minim este de numai 100 MDL, 10 EUR, 10 USD.
 • Rentabilitate: Dobânda acordată la Pensionar o depăşeşte pe cea unui cont de economii obişnuit
 • Flexibilitate: În orice moment se pot efectua operaţiuni de depunere sau retragere de numerar, cu respectarea soldului minim şi fără a afecta dobânda cu care este remunerat contul.

Contul de economii poate fi deschis la orice filială sau reprezentanţă Ma.Cont de economii MOBIAS COPIL

Cont deschis pe numele copilului tău, care trebuie sa fie mai mic de 14 ani, în care banii se înmulţesc cu o dobîndă avantajoasă.

Mobias Copil poate fi constituit în MDL, EUR şi USD.
Asigură acumularea mijloacelor financiare destinate satisfacerii nevoilor copilului tău.
Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă.

Monedă: MDL, EUR, USD

Durată – nedeterminată

Sold minim care trebuie menţinut în permanenţă în cont: 500MDL /50USD /30EURO

Sold maxim: 50 000 MDL / 5 000 USD / 3 000 EUR

Dobânda: flotantă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă.
Capitalizarea dobânzii calculate se face lunar.
Calculul dobânzii se efectuează reieşind din soldul efectiv din cont.

Operaţiuni permise:

 • Depunere numerar până la soldul maxim stabilit;
 • Retragere numerar până la soldul minim stabilit;
 • Încasări inter şi intrabancare.

Deschiderea contului de economii Mobias Copil poate fi efectuată doar de către părintele/tutorele titularului de cont (minor de pînă la 14 ani), în baza următoarelor documente:

 • Certificatul de naştere sau Buletinul de identitate al viitorului titular de cont, adică al copilului (pentru fiecare persoană fizică rezidentă primul buletin poate fi eliberat de la naştere);
 • Buletinul de identitate al părintelui/tutorelui;
 • Certificatul de naştere al copilului (în cazul în care contul se va deschide în baza Buletinului de identitate al titularului) sau actul ce confirmă tutela (copie şi originalul);

IMPORTANT: Gestiunea contului Mobias Copil (inclusiv închiderea contului) va putea fi efectuată doar de către părintele/tutorele titularului de cont (minor de pînă la 14 ani), care a constituit contul, în baza Certificatului de naştere al titularului sau actului ce confirmă tutela.

Avantaje:

 • Siguranţă: mijloacele din contul de economii Mobias Copil sunt garantate în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar.
 • Flexibilitate: în orice moment se pot efectua operaţiuni de depunere sau retragere de numerar cu respectarea soldului minim şi maxim, şi fâră a afecta dobânda cu care este remunerat contul. 
 • Accesibilitate: soldul minim este de numai 500MDL/50USD/30EURO.

Contul de economii poate fi deschis la orice filială sau reprezentanţă Ma.
Contul va putea fi închis doar la unitatea în care el a fost deschis.
 Cont de economii MOBIAS TÎNĂR

Cont deschis pe numele copilului tău, vîrsta căruia trebuie să fie între 14 şi 18 ani, în care banii se înmulţesc cu o dobândă avantajoasă.

Mobias Tînăr poate fi constituit în MDL, EUR şi USD.
Asigură acumularea mijloacelor financiare destinate satisfacerii nevoilor copilului tău.
Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă.

Monedă: MDL, EUR, USD

Durată – nedeterminată

Sold minim care trebuie menţinut în permanenţă în cont: 500MDL /50USD /30EURO

Dobânda: flotantă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă.
Capitalizarea dobânzii calculate se face lunar.
Calculul dobânzii se efectuează reieşind din soldul efectiv din cont.

Titularul contului Mobias Tînăr (minor cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 17 ani) va avea posibilitate să efectueze următoarele operaţiuni (cu respectarea soldului minim):

 • Suplinirea necondiţionată a contului;
 • Retragerea parţială de numerar (doar în cazul în care părintele/curatorul a depus declaraţie privind permisiunea pentru astfel de operaţiuni, ataşat la acest mesaj);
 • Închiderea contului (doar în cazul în care părintele/curatorul a depus declaraţie privind permisiunea pentru astfel de operaţiuni, ataşat la acest mesaj).

Deschiderea contului de economii Mobias Tînăr  poate fi efectuată de către un minor cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 17 ani, în baza următoarelor documente:

 • Certificatul de naştere al copilului sau Buletinul de identitate al viitorului titular de cont, adică al copilului (pentru fiecare persoană fizică rezidentă primul buletin poate fi eliberat de la naştere);
 • Buletinul de identitate al părintelui/tutorelui;
 • Certificatul de naştere al copilului (în cazul în care contul se va deschide în baza Buletinului de identitate al titularului) sau actul ce confirmă tutela (copie şi originalul);
 • Declaraţia privind permisiunea efectuării operţiunilor de către titularul minor (se completează de către părinte/tutore în incinta băncii).

IMPORTANT: Gestiunea contului Mobias Tînăr va putea fi efectuată de către titularul de cont (minor cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 17 ani).

Avantaje:

 • Siguranţă: mijloacele din contul de economii Mobias Tînăr sunt garantate în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar.
 • Accesibilitate: soldul minim este de numai 500MDL/50USD/30EURO
 • Flexibilitate: în orice moment se pot efectua operaţiuni de depunere sau retragere de numerar cu respectarea soldului minim şi maxim, şi fără a afecta dobânda cu care este remunerat contul.

Contul de economii poate fi deschis la orice filială sau reprezentanţă Ma.
Contul va putea fi închis doar la unitatea în care el a fost deschis.


 

Cont de economii MOBIAS PROFIT

Cont de economii în EUR şi USD, care combină avantajele unui cont curent, oferindu-ţi  posibilitatea să depui şi să retragi bani ori de câte ori ai nevoie, şi a unui depozit la termen, oferindu-ţi o dobândă atractivă.

Asigură rezerve financiare pentru situaţii neprevăzute.
Permite păstrarea economiilor în deplină siguranţă.

Monedă: EUR, USD

Durată: Nedeterminată

Sold minim care trebuie menţinut în permanenţă în cont: 15 EUR, 15 USD

Sold maxim: 5 000 EUR/ 5 000 USD

Dobânda: flotantă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă.

Capitalizarea dobânzii se face lunar.

Calculul dobânzii este efectuat reieşind din soldul efectiv din cont.

Operaţiuni permise (cu respectarea soldului minim):

 • Depuneri de numerar pană la soldul maxim stabilit;
 • Retrageri de numerar până la soldul minim stabilit;

Disponibilitate – imediată, la orice unitate Ma. Contul de economi Mobias Profit se poate închide oricând la unitatea la care a fost deschis.

Documente solicitate la deschiderea la deschiderea contului:

 • Copia şi originalul actului de identitate 

În cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită la documentele menţionate mai sus se prezintă:

 • Copia actului de identitate al titularului de cont, legalizată notarial
 • Originalul actului de identitate al împuternicitului la cont
 • Actul sau copia actului autentificată notarial (procura) ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul curent, contul de economii şi alte documente necesare deschiderii de conturi la bancă.

Avantaje:

 • Siguranţă: Mijloacele din contul de economii Mobias Profit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar.
 • Accesibilitate: Soldul minim este de numai 15 EUR, 15 USD.
 • Flexibilitate: În orice moment se pot efectua operaţiuni de depunere sau retragere de numerar, cu respectarea soldului minim şi fără a afecta dobânda cu care este remunerat contul.

Contul de economii poate fi deschis la orice filială sau reprezentanţă Ma.

 

Documente utile:

Ratele dobânzilor la depozite şi conturi de economii