Calitate

 

EXCELENȚA CARE NE UNEȘTE!

Ce este ISO?

ISO este abrevierea din limba engleză a Organizației Internaționale pentru Standardizare (International Organization for Standardization).

Aceasta are sediul central în Geneva și a dezvoltat aproximativ 18 000 de standarde de calitate, pe parcursul a peste 50 de ani de activitate, dintre care cel mai cunoscut este standardul sistemului de management al calității ISO 9001.

Toate standardele emise au fost aprobate de cele peste 157 state membre.
 

De ce ISO 9001?

Pentru că ISO 9001 reprezintă o strategie de management care optimizează relațiile de afaceri și crește eficiența companiei.

ISO 9001 plasează clientul în centrul tuturor proceselor și activităților companiei, îmbunătățind permanent gradul de satisfacție a clientului în raport cu serviciile și produsele companiei.

Și pentru că ISO 9001 evaluează dacă sistemul de management al calității este adecvat și eficient, generând permanent activități de identificare și implementare a îmbunătățirilor.

Certificat ISO 9001 înseamnă că o organizație a îndeplinit cerințele standardului, demonstrând capacitatea sa de a furniza constant produse și/sau servicii care îndeplinesc atât cerințele clienților, cât și cerințele legale și de reglementare aplicabile.
 

De ce Mobiasbanca a implementat ISO?

Ne-am dorit să descoperim noi posibilități de eficientizare a proceselor și sporire a calității serviciilor/ produselor.

Ne-am propus să oferim o experiență calitativ înaltă clienților, să răspundem și să anticipăm exigențele acestora.

Ne-am ambiționat să ne asigurăm că procesele se realizează în unison cu cele mai înalte standarde.

Iar în ISO am găsit un aliat de încredere, care urmărește aceleași obiective – calitatea produselor/ serviciilor și calitatea deservirii, axarea pe satisfacția clientului; monitorizare, evaluare și îmbunătățirea continuă a proceselor, reducerea erorilor și a neconformităților, gestionarea eficientă a resurselor etc.

Astfel, la 14 iunie 2013, Mobiasbanca a obținut certificatul de conformitate al Sistemului de Management al Calităţii în corespundere cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2008 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”, devenind prima bancă din Moldova care deţine acest certificat.
 

Ce am realizat odată cu certificarea?

În cei 4 ani de certificare ISO  ne-am dezvoltat și ne-am îmbunătățit continuu procesele, calitatea fiind cea care ne-a definit.

Am aplicat cerințele standardului în toate activitățile băncii și am îmbunătățit procesele interne, ceea ce ne-a permis să creștem calitatea produselor și serviciilor oferite clienților.

Am promovat și implementat conceptul „calitate” în toate activitățile băncii.

Cerințele ISO sunt ca un sistem de atenționare, care ne ajută să identificăm eventuale neconformități, disfuncționalități în sistem și ne oferă pârghiile necesare pentru corectarea și prevenirea apariției lor.

Astfel, am sporit gradul de încredere al clienților în serviciile și produsele Mobiasbanca.

În 2016 Mobiasbanca obține Certificatul ISO 9001:2015 pentru 3 ani, devenind astfel, singura bancă și prima companie din Moldova certificată conform noului standard ISO 9001:2015. Perimetrul de certificare ISO cuprinde următoarele servicii financiare: transferuri internaționale prin ordine de plată, garanții bancare, acreditive documentare, incaso documentare și credite ipotecare.

Astăzi banca gestionează un Sistem de Management al Calității funcțional și eficient, care oferă mecanismele necesare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a activității. 

Declarația de politică în domeniul calității aici

Certificatul ISO 9001:2015 aici